pojem kompetence občanské až pojem komplementace genetická - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
kompetence občanské  >>   schopnosti a dovednosti vcítit se do situace druhých lidí, vědomí vlastních práv a povinností, respektování právních, společenských i morálních norem a pravidel, ochrana tradic, kulturního, historického i národního dědictví, ochrana zdraví, života a životního prostředí, adekvátní zapojení se do kulturního dění, respektování požadavku trvale udržitelného rozvoje společnosti vloženo uživatelem» kompetence občanské
kompetence pracovní  >>   úspěšné vykonávání pracovní pozice a role, efektivní pracovní aktivita, funkční, hospodárné a bezpečné používání materiálů a nástrojů, ochrana života a zdraví svého i druhých pracovníků, ochrana životního a pracovního prostředí, další vzdělávání se v profesní oblasti, úsilí o tvořivost v oblasti vlastních pracovních aktivit vloženo uživatelem» kompetence pracovní
kompetence sociální a personální  >>   schopnost a dovednost účinně, efektivně a kultivovaně spolupracovat ve skupině, podílet se na budování pozitivní psychosociální atmosféry a klimatu na pracoviští, adaptovat se adekvátně na svou pozici a roli ve skupině, pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce vloženo uživatelem» kompetence sociální a personální
kompetentní  >>   příslušný; povolaný; oprávněný; způsobilý vloženo uživatelem
1 komentář
» kompetentní
kompetiční  >>   soupeřivý, konkurenčně soutěživý vloženo uživatelem» kompetiční
kompetitivní komunikace  >>   je komunikace soutěživá vloženo uživatelem» kompetitivní komunikace
kompilátor  >>   1. (fem. kompilátorka) kdo kompiluje (člověk, který vytvořil kompilát); 2. překladač programovacího jazyka vloženo uživatelem» kompilátor
kompilovat  >>   shromažďovat, skládat, sestavovat materiál, dílo (např. knihu) z různých zdrojů vloženo uživatelem» kompilovat
komplanace  >>   geom. (z lat.) stanovení obsahu části zakřivené plochy vloženo uživatelem» komplanace
komplementace genetická  >>   vzájemné doplnění funkce různých genů nebo rozdílných forem téhož genu vloženo uživatelem» komplementace genetická
» přidat nové slovo
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz