Pojem aktivita

Slovo:

aktivita


Význam:

• činnost, činorodost

• schopnost reagovat na vnější podněty

• počet radioaktivních přeměn za jednotku časuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Pygmalion efekt, ochranné faktory, kompetence pracovní, muskulární stimulace, expresivní terapie, hluk antropického původu, hypoaktivní, dysexekutivní syndrom, chování typu A, sympathy (angl.), deaktivace, leisure time activities (angl.), nucleus accumbens, deprofesionalizace, ACLS (zkratka ve zdravotnictví), konformní orientace osobnosti, realistická orientace osobnosti, mobilizující konflikt, demobilizující konflikt, kortikální osoby, antioxidant, autoplastický obraz nemoci, reumatická osobnost, Life Satisfaction Scale (LSS), laterální asymetrie, lamaterapie, corporate social responsibility (angl.), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, bliss point, Family Hardiness Index (angl.), advanced organizers (angl.), cholinesteráza, psychické procesy, ADL zkratka, fundamentální atribuční chyba, caravan effect, choreoterapie, konativní perseverace, dyspraxie ideokinetická, dyspraxie grafická, triolismus, parciální agonista, nedeklarativní paměť, kognitivní deficit, Apgar Virginia, Smart Drugs (angl.), behaviorální inhibiční systém, actus purus, scénář života, chi-toning, reporting (angl.), pedofilie, rezultovat, sedativa, funkční diagnostika, egogenní, genová exprese, papyrophobia, edukativní taktiky, labor (lat.), hyperlucidita, hypobulický stav, hyperbulický stav, infestace, kiting, rebound effect, kortikalita osobnosti člověka, porucha pohlavní identity u chlapců, temperament jako personální složka, volní složka osobnosti, kognitivní a učební strategie, interview podobný dramatu, součinnost a její druhy, nous poietikos (řec.), BADLS zkratka ve zdravotnictvi, ADŽ zkratka ve zdravotnictví, tomboy ( z angl.), hotspot (angl.), režimová terapie, youtuberství, alogon, FIM, mirror neurons (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, mega akce, oropulace, mezinárodní mobilita studentů, hyporeflexie, yiff, audiovizuální stimulátor, aktivismus, rodové studie, hypersplenismus, sociální akceptace, hyperaktivní, aktiv, psychosociální devalvace, ketamin, one brain, orofaciální stimulace, multitasking v humanitních vědách, self-reflexivity (angl.), Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, Outdoor Training (angl.), neaktivní, softshell, burnout a jeho fáze, rodinné kurikulum, alfa pozice a role ve skupině, hodnotová orientace, práce, psychoperistaltika, dysaptibilita ve stáří, pH, Vives J.L., duševní zdraví, dyspraxie motorická, sekvenční styl, stabilita inteligence, strategie mini-maxi, somatická zdatnost, selektivita pozornosti, hypoagilnost, hyperbulie, benefektance, inaktivace, superkonformita, cyklotymie, geonika, koakční efekt, hyperkinéza, hyperagilnost, automatismy, funkční norma v psychologii, Paretovo pravidlo, ideální norma v psychologii, musturbace, kognitivní kataplexie, Golem efekt, elektromyogram, vita activa, koaktivní pracovní skupina, determinanta, paměť orgánová, hypománie, mánie bez psychotických příznaků, inhibiční schopnost, nespecifická primární prevence, investice, imunoglobulin, investor, investovat, metatropizmus, kooperace, ilegalita, chiralita, erotika, dozimetrie, erotogenní, facilitace, gerontofilie, promotor, retroaktivita, graeofilie, korofilie, agitovanost, extrapyramidový, flow v psychologii, skupinová integrace, primární prevence, dyspraxie, seizmicita, ergon, agitace, respitní, hypokinetický syndrom, modus operandi, tradicionalista, klastomanie, megatrend, žákovské portfolio, aspirační úroveň, pedagogická akontabilita, streetart, hypersexuální, vita minima, suburbium, vita maxima, vita reducta, provitální, psychická kastrace, somatotonie, redefinování, homogenní skupina, edukační realita, pleiotropní efekt, komplexe, epigamní chování, horizontální sociální mobilita, encefalograf, kognitivní dysmetrie, polypragmasie, audioanalgezie, kariérové poradenství, sexuální identita, primordiální prevence, cirkulární reflex, psychologický prostor, monochronická koncepce času, Crohnova nemoc, CK zkr., workogenie, indometacin, selektivní interakce, SWOT analýza, interiktální, detabuizace, studentské portfolio, edukativní interakce, anxiozní edukace, hypokinetický typ, sex typing, emocionální únava, impulzivnost, degradace osobnosti, neronismus, primum movens (lat.), hypersexualita, cyteromanie, pubertální hypobulie, sociální učení, hypokinéza, butyrofenony, asocianismus, becquerelKnihy

Aktivita jako projekt -- autor: Marhánková Jaroslava Hasmanová
Přírodní látky a jejich biologická aktivita sv. 1. -- autor: Opletal Lubomír
Šedivějící hodnoty? -- autor: Kafková Marcela Petrová
BEADOS Sada aktivity
Mega 100 Aktivity Pirát

Komentáře ke slovu aktivita


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » aktivista, aktivistka
následující slovo: » aktivizace, aktivisace
slovo se nachází na stránce: A:42
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz