Pojem kognitivní

Slovo:

kognitivní


Význam:

• (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání

• (sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury

• mající poznávací významGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Lienert Gustav A. (1920-2001), Heuristische versus algorithmische Orientierung, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Neisser Ulric, Lazarus Richard Stanley (1922-2002), kognitivní psychologie, morální vědomí, nonkognitivní, Miller George Armitage, intelektuální modální orientace osobnosti, autoplastický obraz nemoci, autokognice, Rotter Julian B. (nar. 1916), kognitivně simplexní člověk, senilní demence, presenilní demence, psychosociální zanedbanost, Subjective Well-Being (angl.), tréninková psychoterapie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), neuropsychologie, simplex cognitive learning style (angl.), deteriorace intelektu, Age Related Cognitive Decline (ARCD), cognitive disorders in old age (angl.), měknutí mozku, dekognitivizace, endopsychika, sociální atitudy, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, kognitivní a učební strategie, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, dynamics assessment (angl.), ACFS zkratka, MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), Vygotský L.S., psychická deprivace až subdeprivace, cognitive support (angl.), akademická kultura, CHIPS-test, Bayley Nancy (1899-1994), Global Deterioration Scale (GDS), Festinger Leon, cognitive skill (angl.), cognitive ability (angl.), Reisbergova škála kognitivní deteriorace, chronický stres, rapid assesment, reatribuce, přerámování v psychologii, psychický deficit, metakognice, pervazivní vývojové poruchy, metakognitivní učební strategie, referenční rámec, kardinální elementy psychiky, lehká kognitivní porucha, černo-bílé myšlení, sociální schéma, hluboká mentální retardace, těžká mentální retardace, automanažerství, personalizace učení, perennalismus, esencionalismus v pedagogice, asimilace, pseudodemence, vyšší city, středně těžká mentální retardace, lehká mentální retardace, mírná demence, Alzheimerova choroba, Theory of Mind, impulzivní agrese, etnosémantika, mazeway, etnověda, primární strategie učení, Bartlett Frederick Charles (1886-1969), dementia, kognice, metakognitivní styl, metoda instrumentálního obohacování, kognitivní mobilita, metacognition (angl.), intelektuální deprivace, cognitive developmental theory (angl.), kognitivní schéma, Generální faktor schopností, genetická epistemologie, KBT, nootropicum, sebemonitorování, reflexivní žák, Cognitive Response Theory, Cognitive Dissonance Theory, thinking skills (angl.), styly učení, akomodaceKnihy

Studie z kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Kognitivní terapie -- autor: Neenan Michael, Dryden Windy
Pokroky kognitivní psychologie -- autor: Chalupa Bohumír
Kognitivní trénink v praxi -- autor: Jana Klucká, Pavla Volfová
Kognitivní trénink pro třetí věk -- autor: Jana Bílková

Komentáře ke slovu kognitivní


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.
Navigace

předchozí slovo: » kognitivně, intelektuálně orientovaný personální typ
následující slovo: » kognitivní a behaviorální neurologie
slovo se nachází na stránce: K:60
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz