Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sociální konflikt, diverzifikace, projektový management, renderování, bazální stimulace, kognitivní blok, projekce v psychologii, aktivizace, edukační interakce, vizuomotorika, žákovské portfolium, emanace, obdukce, abstrakce, univerzálie, periodogram, kognice, glotogonie, glotogeneze, koherence, psyché (řec.), konstelovaný komplex, Neisser Ulric, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), desidentifikace, second brain, Demokritos (460-370 př.n.l.), delegace konfliktu, vertebrogenní onemocnění, idiognoze, tychismus, dominus litis, kognitivní funkce, patinace, dynamické ekvilibrium, biologická psychologie, disequilibrace, Life Span Socialization (angl.), Paracelsus (1493-1541), Beyle Henri Marie (1783-1842), bioremediace, normalizovat, kosmochemie, sofistikace, operacionalistický, interakční edukace, epigeneze, aktuální geneze, pedagogická interakce, psychosociální klima školy, standardnost, logopedická intervence, genetická epistemologie, mentální stres, tacitní znalost, kalmodulin, tylakoid, reengineering, nitrocementace, bioakumulace, biokoncentrace, akcelerační funkce, hypacusis perceptiva profesionalis, bronchiektazie, scapegoating process, zadržená smrt, separační proces, edukační realita, kortikální dysartrie, kognitivní imperativ, tanatogeneze, sanogeneze, mind mapping (angl.), fyzioplastický, deteritorializace, psefologie, genetická kognitivní metody, formování identity, Mozartův efekt, rhinosinusitis, komputace, prediktor, pedoturbace, biosyntéza v psychologii, metacognitive skills, subsidiace, fáze sociální komunikace, biodromální analýza, router, konstrukt, stimulologie, objektifikace, behaviorální konfirmace, introspektivní, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, vernalizace, vývojová psychologie, Problem Solving Process (angl.)), škálovatelnost, volní složka osobnosti, city v lidském životě, adaptační metody a techniky, Vorwickelova typologie učitelů, vnímání, kaspázy, biomorfismus, psychologie adolescence, psychologie puberty, nonkognitivní vlastnosti, soket, Voluntarizace, Socioprocesuální, Ostravský dospozitiv, brain fog (angl.), Postviktimizační, File descriptor, systemd, kinesiotaping, Koffka Kurt, homeobox, entropie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, PID, init, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Learning Management System (LMS), martingale, ripping, pedeutocentrismus, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, skaní, teorie mentalizace, perseverace myšlení, socializace osobnosti, neurogeneze, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, capillaritis, kapilaritida, kritické myšlení, detradicionalizace, biomarker, nonkognitivní, sur lie, edukativní psychologie, desikace, destalinizace, kapacitace, pinocytóza, exocytóza, kolimace, master/slave, chromismus, Determinanty normální osobnosti, cortex cerebri (lat.), legitimizace, Bench learning (ang. ), kapitalizace, introspektivismus, refeeding syndrome (angl.), monetizace, pedagogická komunikace, debonding, organizační učení, dificilní docilita, postnatální debonding, dekrepitace, G-proteiny, indukce, indikátor, imprinting, identifikace, inflace, inhibice, introjekce, intervence, integrace, iatrofyzika, chemikálie, gerontopsychiatrie, germinace, geotermika, geochemie, globalizace, gratifikace, hypogenní, hydrometalurgie, hormon, ireverzibilita, katageneze, nitrifikace, mumifikace, multiprocessing, minerál, okluze, optimalizace, paralelizmus, parageneze, organicizmus, maritimita, logika, kolonizace, kognitivní, kauza, konsolidace, kontrarevoluce, kryoplanace, kryogeneze, koroze, geofyzika, geodynamika, autostabilní, autolýza, asociace, asimilace, bioklimatologie, bioturbace, diageneze, dezertifikace, depergelace, antropogeneze, antioxidace, akomodace, akmé, adjustace, akulturace, anaerobní, antecedence, anamorfóza, analýza, diagram, dieta, fotoreprodukce, fosilizace, fosforylace, fluoristat, fotosyntéza, frakce, geodemografie, geneze, gelivace, faktor, extinkce, endocytóza, emoce, diseminace, enkulturace, entropie, explanace, exhalace, etnogeneze, patopsychologie, percepce, edukostrategie, kognitivní procesy, edukační instituce, individuace, Prizonizace, prediktabilita, medicinizace, epifenomenalismus, čiření, teselace, výchovné vyučování, inverzní, sekundární viktimizace, elektrothermie, psychometrika, psychické ekvilibrium, distorze - daňová, psychoimunologie, edukace ve třídě, poissonovský, implicitní paměť, Addisonova nemoc, Crohnova nemoc, regionalistika, management science, psychogeneze, traumatická krize, degradace intelektu, organická psychická porucha, deindividualizace, aneuryzma, DM (zkr.), paralogie, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, socializace kognitivní, socializace emotivní, kulturace, socializace behaviorální, socializace konativní, facilitátor, sociální izolace, sedimentace, sapientace, reverzibilní, relaxace, semióza, senescence, sklerotizace, simulace, senzomotorika, regelace, reakce, psychika, polarízace, planace, psychodiagnostika, psychofyzika, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, socializace, speciace, serotonin, terminologizace, industrializace, benchmarking, palingeneze, histogeneze, opsonizace, proteokatabolismus, orwo, heuristický, exfoliace, syntéza, surveillance, subfertilita, tektogeneze, teleologie, viktimizace, ulmifikace, triáda, adaptaceKnihy

Proces -- autor: Kafka Franz
Proces -- autor: Kafka Franz
Tisov proces -- autor: Mathé Svätoslav
Proces, kánon, recepcia -- autor: Pašteková Soňa
Mauthausenský proces -- autor: Jardim Tomaz

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2122
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz