Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kognitivní blok, bazální stimulace, sociální konflikt, diverzifikace, edukační interakce, aktivizace, konstelovaný komplex, psyché (řec.), projekce v psychologii, projektový management, renderování, kognice, periodogram, emanace, obdukce, koherence, glotogeneze, vizuomotorika, žákovské portfolium, glotogonie, biologická psychologie, dynamické ekvilibrium, delegace konfliktu, Demokritos (460-370 př.n.l.), Neisser Ulric, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), tychismus, idiognoze, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, desidentifikace, second brain, Life Span Socialization (angl.), disequilibrace, patinace, bioremediace, Beyle Henri Marie (1783-1842), dominus litis, kognitivní funkce, Paracelsus (1493-1541), abstrakce, univerzálie, pedagogická interakce, aktuální geneze, sofistikace, operacionalistický, logopedická intervence, standardnost, bronchiektazie, hypacusis perceptiva profesionalis, psychosociální klima školy, interakční edukace, epigeneze, nitrocementace, reengineering, tacitní znalost, kalmodulin, akcelerační funkce, biokoncentrace, genetická epistemologie, mentální stres, bioakumulace, formování identity, genetická kognitivní metody, kognitivní imperativ, kortikální dysartrie, scapegoating process, zadržená smrt, mind mapping (angl.), sanogeneze, normalizovat, kosmochemie, tanatogeneze, separační proces, edukační realita, rhinosinusitis, Mozartův efekt, psefologie, pedoturbace, prediktor, fyzioplastický, deteritorializace, komputace, kritické myšlení, kapilaritida, stimulologie, konstrukt, subsidiace, fáze sociální komunikace, introspektivní, behaviorální konfirmace, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, biodromální analýza, router, city v lidském životě, volní složka osobnosti, vernalizace, vývojová psychologie, vnímání, Vorwickelova typologie učitelů, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, adaptační metody a techniky, homeobox, Koffka Kurt, Socioprocesuální, Voluntarizace, psychologie adolescence, psychologie puberty, Postviktimizační, brain fog (angl.), efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, nonkognitivní vlastnosti, soket, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, kinesiotaping, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, init, File descriptor, systemd, PID, Problem Solving Process (angl.)), škálovatelnost, teorie mentalizace, skaní, ripping, pedeutocentrismus, neurogeneze, socializace osobnosti, destalinizace, desikace, perseverace myšlení, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, biomarker, detradicionalizace, capillaritis, edukativní psychologie, sur lie, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, nonkognitivní, monetizace, refeeding syndrome (angl.), chromismus, master/slave, kapacitace, pinocytóza, legitimizace, cortex cerebri (lat.), Learning Management System (LMS), martingale, Determinanty normální osobnosti, exocytóza, kolimace, debonding, pedagogická komunikace, introspektivismus, postnatální debonding, dificilní docilita, Bench learning (ang. ), kapitalizace, organizační učení, tylakoid, dekrepitace, indukce, indikátor, imprinting, identifikace, inflace, inhibice, introjekce, intervence, integrace, iatrofyzika, chemikálie, gerontopsychiatrie, germinace, geotermika, geochemie, globalizace, gratifikace, hypogenní, hydrometalurgie, hormon, ireverzibilita, katageneze, nitrifikace, mumifikace, multiprocessing, minerál, okluze, optimalizace, paralelizmus, parageneze, organicizmus, maritimita, logika, kolonizace, kognitivní, kauza, konsolidace, kontrarevoluce, kryoplanace, kryogeneze, koroze, geofyzika, geodynamika, autostabilní, autolýza, asociace, asimilace, bioklimatologie, bioturbace, diageneze, dezertifikace, depergelace, antropogeneze, antioxidace, akomodace, akmé, adjustace, akulturace, anaerobní, antecedence, anamorfóza, analýza, diagram, dieta, fotoreprodukce, fosilizace, fosforylace, fluoristat, fotosyntéza, frakce, geodemografie, geneze, gelivace, faktor, extinkce, endocytóza, emoce, diseminace, enkulturace, entropie, explanace, exhalace, etnogeneze, patopsychologie, percepce, Prizonizace, edukostrategie, kognitivní procesy, edukační instituce, prediktabilita, čiření, poissonovský, medicinizace, epifenomenalismus, individuace, teselace, psychometrika, inverzní, sekundární viktimizace, elektrothermie, psychické ekvilibrium, edukace ve třídě, výchovné vyučování, distorze - daňová, psychoimunologie, implicitní paměť, edukace hyperdominantní, psychogeneze, Addisonova nemoc, Crohnova nemoc, regionalistika, traumatická krize, deindividualizace, G-proteiny, degradace intelektu, organická psychická porucha, management science, aneuryzma, socializace kognitivní, paralogie, komunikace auditivní, socializace emotivní, socializace konativní, DM (zkr.), kulturace, socializace behaviorální, facilitátor, sociální izolace, sedimentace, sapientace, reverzibilní, relaxace, semióza, senescence, sklerotizace, simulace, senzomotorika, regelace, reakce, psychika, polarízace, planace, psychodiagnostika, psychofyzika, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, socializace, speciace, serotonin, terminologizace, industrializace, benchmarking, palingeneze, histogeneze, opsonizace, proteokatabolismus, orwo, heuristický, exfoliace, syntéza, surveillance, subfertilita, tektogeneze, teleologie, viktimizace, ulmifikace, triáda, adaptaceKnihy

Proces -- autor: Kafka Franz
Proces -- autor: Kafka Franz
Tisov proces -- autor: Mathé Svätoslav
Proces, kánon, recepcia -- autor: Pašteková Soňa
Mauthausenský proces -- autor: Jardim Tomaz

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2141
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz