Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

diverzifikace, projektový management, renderování, vizuomotorika, sociální konflikt, bazální stimulace, aktivizace, edukační interakce, kognitivní blok, žákovské portfolium, glotogonie, obdukce, abstrakce, univerzálie, normalizovat, emanace, periodogram, glotogeneze, koherence, kognice, projekce v psychologii, psyché (řec.), Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), desidentifikace, second brain, dominus litis, Neisser Ulric, Demokritos (460-370 př.n.l.), idiognoze, tychismus, delegace konfliktu, kognitivní funkce, Paracelsus (1493-1541), dynamické ekvilibrium, biologická psychologie, konstelovaný komplex, patinace, disequilibrace, Beyle Henri Marie (1783-1842), bioremediace, Life Span Socialization (angl.), kosmochemie, tanatogeneze, operacionalistický, interakční edukace, epigeneze, genetická epistemologie, sofistikace, aktuální geneze, standardnost, logopedická intervence, pedagogická interakce, mentální stres, bioakumulace, kalmodulin, tylakoid, dekrepitace, tacitní znalost, reengineering, biokoncentrace, akcelerační funkce, nitrocementace, psychosociální klima školy, hypacusis perceptiva profesionalis, zadržená smrt, separační proces, edukační realita, fyzioplastický, scapegoating process, kortikální dysartrie, sanogeneze, mind mapping (angl.), kognitivní imperativ, deteritorializace, komputace, genetická kognitivní metody, formování identity, bronchiektazie, psefologie, Mozartův efekt, prediktor, pedoturbace, rhinosinusitis, vertebrogenní onemocnění, biosyntéza v psychologii, biodromální analýza, router, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, fáze sociální komunikace, subsidiace, introspektivní, stimulologie, konstrukt, adaptační metody a techniky, Vorwickelova typologie učitelů, Problem Solving Process (angl.)), škálovatelnost, Learning Management System (LMS), vývojová psychologie, vernalizace, vnímání, city v lidském životě, volní složka osobnosti, behaviorální konfirmace, objektifikace, nonkognitivní vlastnosti, soket, File descriptor, systemd, psychologie puberty, psychologie adolescence, Postviktimizační, Socioprocesuální, Voluntarizace, PID, init, homeobox, biomorfismus, kaspázy, Koffka Kurt, kinesiotaping, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, martingale, Determinanty normální osobnosti, pedeutocentrismus, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, ripping, skaní, socializace osobnosti, neurogeneze, teorie mentalizace, thanatopsychologie, nonkognitivní, kapilaritida, kritické myšlení, metacognitive skills, capillaritis, detradicionalizace, sur lie, edukativní psychologie, biomarker, perseverace myšlení, desikace, pinocytóza, exocytóza, kolimace, Bench learning (ang. ), kapacitace, master/slave, cortex cerebri (lat.), legitimizace, chromismus, kapitalizace, organizační učení, refeeding syndrome (angl.), monetizace, destalinizace, introspektivismus, pedagogická komunikace, dificilní docilita, postnatální debonding, debonding, G-proteiny, degradace intelektu, indikátor, imprinting, identifikace, iatrofyzika, indukce, inflace, intervence, integrace, inhibice, chemikálie, hypogenní, germinace, geotermika, geochemie, gerontopsychiatrie, globalizace, hydrometalurgie, hormon, gratifikace, introjekce, ireverzibilita, mumifikace, multiprocessing, minerál, maritimita, nitrifikace, okluze, parageneze, organicizmus, optimalizace, logika, kryoplanace, kognitivní, kauza, katageneze, kolonizace, konsolidace, kryogeneze, koroze, kontrarevoluce, geofyzika, geodynamika, autostabilní, autolýza, asociace, asimilace, bioklimatologie, bioturbace, diageneze, dezertifikace, depergelace, antropogeneze, antioxidace, akomodace, akmé, adjustace, akulturace, anaerobní, antecedence, anamorfóza, analýza, diagram, dieta, fotoreprodukce, fosilizace, fosforylace, fluoristat, fotosyntéza, frakce, geodemografie, geneze, gelivace, faktor, extinkce, endocytóza, emoce, diseminace, enkulturace, entropie, explanace, exhalace, etnogeneze, paralelizmus, patopsychologie, kognitivní procesy, edukační instituce, individuace, teselace, edukostrategie, Prizonizace, epifenomenalismus, čiření, prediktabilita, výchovné vyučování, distorze - daňová, sekundární viktimizace, elektrothermie, facilitátor, inverzní, psychometrika, psychoimunologie, edukace ve třídě, psychické ekvilibrium, medicinizace, poissonovský, Crohnova nemoc, regionalistika, management science, aneuryzma, Addisonova nemoc, psychogeneze, organická psychická porucha, deindividualizace, traumatická krize, DM (zkr.), kulturace, komunikace auditivní, edukace hyperdominantní, implicitní paměť, paralogie, socializace kognitivní, socializace behaviorální, socializace konativní, socializace emotivní, sociální izolace, opsonizace, sapientace, reverzibilní, relaxace, regelace, sedimentace, semióza, simulace, senzomotorika, senescence, reakce, psychosomatický, polarízace, planace, percepce, psychika, psychodiagnostika, psycholingvistika, psychogenní, psychofyzika, sklerotizace, socializace, terminologizace, industrializace, benchmarking, heuristický, serotonin, palingeneze, proteokatabolismus, orwo, histogeneze, exfoliace, viktimizace, surveillance, subfertilita, speciace, syntéza, tektogeneze, ulmifikace, triáda, teleologie, adaptaceKnihy

Proces -- autor: Kafka Franz
Proces -- autor: Kafka Franz
Tisov proces -- autor: Mathé Svätoslav
Proces, kánon, recepcia -- autor: Pašteková Soňa
Kompendium judiktury Exekuční proces -- autor: Havlíčková Blanka

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2106
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz