Pojem proces

Slovo:

proces


Upozornění:
vložil uživatel AsciiWolf** a ověřil editor

Význam:

• průběh, vývoj, děj

• soudní řízení

• v informatice název pro spuštěný počítačový programGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kognitivní blok, bazální stimulace, sociální konflikt, diverzifikace, edukační interakce, aktivizace, konstelovaný komplex, psyché (řec.), projekce v psychologii, projektový management, renderování, kognice, periodogram, emanace, obdukce, koherence, glotogeneze, vizuomotorika, žákovské portfolium, glotogonie, biologická psychologie, dynamické ekvilibrium, delegace konfliktu, Demokritos (460-370 př.n.l.), Neisser Ulric, Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855), tychismus, idiognoze, metacognitive skills, biosyntéza v psychologii, vertebrogenní onemocnění, desidentifikace, second brain, Life Span Socialization (angl.), disequilibrace, patinace, bioremediace, Beyle Henri Marie (1783-1842), dominus litis, kognitivní funkce, Paracelsus (1493-1541), abstrakce, univerzálie, logopedická intervence, pedagogická interakce, aktuální geneze, sofistikace, standardnost, psychosociální klima školy, formování identity, bronchiektazie, hypacusis perceptiva profesionalis, operacionalistický, interakční edukace, akcelerační funkce, nitrocementace, reengineering, tacitní znalost, biokoncentrace, bioakumulace, epigeneze, genetická epistemologie, mentální stres, genetická kognitivní metody, psefologie, kognitivní imperativ, kortikální dysartrie, bukanýr, scapegoating process, mind mapping (angl.), sanogeneze, normalizovat, kosmochemie, tanatogeneze, zadržená smrt, separační proces, pedoturbace, rhinosinusitis, Mozartův efekt, prediktor, komputace, edukační realita, fyzioplastický, deteritorializace, kritické myšlení, kapilaritida, stimulologie, konstrukt, subsidiace, fáze sociální komunikace, introspektivní, behaviorální konfirmace, biomorfismus, kaspázy, objektifikace, biodromální analýza, router, city v lidském životě, volní složka osobnosti, vernalizace, vývojová psychologie, vnímání, Vorwickelova typologie učitelů, kognitivní a učební strategie, kognitivní vývoj dětí a mládeže, adaptační metody a techniky, homeobox, Koffka Kurt, Socioprocesuální, voluntarizace, psychologie adolescence, psychologie puberty, Postviktimizační, brain fog (angl.), efekt ukotvení v psychologii, anchoring effect (angl.), Ostravský dospozitiv, nonkognitivní vlastnosti, soket, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, entropie, kinesiotaping, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, init, File descriptor, systemd, PID, Problem Solving Process (angl.)), škálovatelnost, teorie mentalizace, skaní, ripping, pedeutocentrismus, neurogeneze, socializace osobnosti, destalinizace, desikace, perseverace myšlení, transdukce, multimodální terapie Lazaruse, biomarker, detradicionalizace, capillaritis, edukativní psychologie, sur lie, biologické indispozice edukace, thanatopsychologie, nonkognitivní, monetizace, refeeding syndrome (angl.), chromismus, master/slave, kapacitace, pinocytóza, legitimizace, cortex cerebri (lat.), Learning Management System (LMS), martingale, Determinanty normální osobnosti, exocytóza, kolimace, debonding, pedagogická komunikace, introspektivismus, postnatální debonding, dificilní docilita, Bench learning (ang. ), kapitalizace, organizační učení, kalmodulin, tylakoid, indukce, indikátor, imprinting, identifikace, inflace, inhibice, introjekce, intervence, integrace, iatrofyzika, chemikálie, gerontopsychiatrie, germinace, geotermika, geochemie, globalizace, gratifikace, hypogenní, hydrometalurgie, hormon, ireverzibilita, katageneze, nitrifikace, mumifikace, multiprocessing, minerál, okluze, optimalizace, paralelizmus, parageneze, organicizmus, maritimita, logika, kolonizace, kognitivní, kauza, konsolidace, kontrarevoluce, kryoplanace, kryogeneze, koroze, geofyzika, geodynamika, autostabilní, autolýza, asociace, asimilace, bioklimatologie, bioturbace, diageneze, dezertifikace, depergelace, antropogeneze, antioxidace, akomodace, akmé, adjustace, akulturace, anaerobní, antecedence, anamorfóza, analýza, diagram, dieta, fotoreprodukce, fosilizace, fosforylace, fluoristat, fotosyntéza, frakce, geodemografie, geneze, gelivace, faktor, extinkce, endocytóza, emoce, diseminace, enkulturace, entropie, explanace, exhalace, etnogeneze, patopsychologie, percepce, prediktabilita, Prizonizace, edukostrategie, kognitivní procesy, čiření, epifenomenalismus, implicitní paměť, poissonovský, medicinizace, edukační instituce, individuace, psychické ekvilibrium, psychometrika, inverzní, sekundární viktimizace, edukace ve třídě, psychoimunologie, teselace, výchovné vyučování, distorze - daňová, edukace hyperdominantní, komunikace auditivní, traumatická krize, psychogeneze, Addisonova nemoc, Crohnova nemoc, deindividualizace, organická psychická porucha, dekrepitace, G-proteiny, degradace intelektu, regionalistika, management science, socializace emotivní, socializace kognitivní, paralogie, socializace konativní, socializace behaviorální, aneuryzma, DM (zkr.), kulturace, elektrothermie, facilitátor, sedimentace, sapientace, reverzibilní, relaxace, semióza, senescence, sklerotizace, simulace, senzomotorika, regelace, reakce, psychika, polarízace, planace, psychodiagnostika, psychofyzika, psychosomatický, psycholingvistika, psychogenní, socializace, speciace, palingeneze, serotonin, terminologizace, industrializace, histogeneze, orwo, sociální izolace, opsonizace, proteokatabolismus, benchmarking, heuristický, syntéza, surveillance, subfertilita, tektogeneze, teleologie, exfoliace, ulmifikace, triáda, adaptaceKnihy

Proces -- autor: Kafka Franz
Proces -- autor: Kafka Franz
Tisov proces -- autor: Mathé Svätoslav
Proces, kánon, recepcia -- autor: Pašteková Soňa
Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve -- autor: Magurová Dagmar, Majerníková Ľudmila

Komentáře ke slovu proces


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » proceptivita
následující slovo: » procesí
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2151
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz