Pojem situace

Slovo:

situace


Význam:

• souhrn okolností, podmínek vztahujících se k někomu, k něčemu v určité době, stav, poměry

• prostorové poměry, postavení, polohaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

primární psychická traumatizace, persuasivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, sekundární psychická traumatizace, Kobasa Suzanne, indefinitistické motivační teorie, patogenní situace, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, schodišťový fenomen (efekt), dispoziční empatie, Jaspers Karl (1883-1969), happy slapping (angl.), Life Satisfaction Scale (LSS), flooding therapy (angl.), expoziční terapie, atribuce externí, Meichenbaum Donald, redefiniční schopnost a dovednost, figura a pozadí v psychologii, tolerance k frustraci, expresivní psaní, první dojem, konformní persona, hyperafiliantní persona, katastrofální, psychická eruptivita, emocionální gramotnost, pugnické city, subjektivní kvalita života, antecepce, metaučení, anticipační myšlení, Watson John Broadus (1878-1958), stressful life events (angl.), konstelovaný komplex, dispoziční optimismus, stresogenní situace, individuální přístup, skryté poznatky, metoda patrontašky, konzistence osobnosti, stock of knowledge at hand (angl.), ratio status, coping skills (angl.), normomotivovanost, Deux ex machina., sugestivní psychoterapie, behaviorální strategie, abreaktivní psychoterapie, exogenní frustrace, proaktivní osobnost, reflektorický styl učení, job stagnation (angl.), nivelizující styl učení, reflexivní styl učení, situační hodnota, kompetence občanské, intuitivní, etnografický rozhovor, svízelná situace, stresová tolerance, protivolní pozornost, interpersonální senzitivita, extrémní psychická zátěž, cinemapedagogika, hyperkonformní persona, hyperprotektivní persona, paratelické chování, inadekvátnost emocí, tenzní situace, sensation seeking tendency and risky behavior (angl.), mesiášský komplex, empatizující inteligence, konfrontační fobie, sociální atitudy, Negociační pozice, parathymie, kognitivní a učební strategie, synthymie, aktivní pozitivní imaginace, sociální odkazování, autarkie ve zvládání základních potřeb, bazální atribuční chyba, postbipolární svět, John/Joane genderová kasuistika, self-compassion (angl.), nestandardní situace, acting out (angl.), Ostravský dospozitiv, efekt kobří, adaptační kapacita, standardní situace, psychologie adolescence, emergentní situace, emergency (angl.), Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, efektivita psychických stimulů, sonomní, Ariadnina nit, prevence a její typy, intraindividuální konflikt, Geréb George, setting (angl.), psychická deprivace až subdeprivace, high-hopes typy, low-hopes typy, Bateson Gregory, atitudy v sociální psychologii, makrostresory, ministresory, hyperafiliantní osoba, hyperprotektivní osoba, konformní osoba, hyperkonformní osoba, dificilita objemu řeči, dificilita rychlosti řeči, psychologický situacionismus, burnout a jeho fáze, pozitivní imaginace, symptomy normální osobnosti, typologie školní třídy podle G.Gereba, pozornost, interpersonální konflikt, typologie učitelů podle Kurta Lewina, Avicenův pokus s beranem a vlkem, ofenzivní styl chování, anaforický, fáze umírání, copingové strategie, intelektualizace stresu, defenzivní styl chování, sleeveface, reziduální stres, coping asistence (angl.), archetypální masky, secondary appraisal, primary appraisal, kairofobie, atribuční chyba, AHA Erlebnis, casus socialis, buffering effect, evaluační opora, luxace, situační prevence kriminality, blokátor, aktivní sociální učení, traumatická událost, sociální kurátor, allopsychická orientace, emoční nepřiléhavost, neurotický paradox, dissociativní fuga, hebefrenní schizofrenie, krizová intervence, hyperkinetické poruchy, systematická desenzibilizace, pervazivní závada, generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, paramimie, impunitivita, antecendence, benefektance, vyhýbavé chování, selektivita pozornosti, Diderotův paradox, defusing, klima, kazuistika, ironie, krize, momentka, pop-art, negativizmus, intervence, hystereze, crazy komedie, centrace, dokumentaristika, dramatizovat, humoristika, heterosugesce, projekce, robustní, Assessment Centre, trik, pseudomonas, deja vu, flashback, display rules, tréma, transgrese, schizofrenie, román, situační, supernulový, tragikomedie, šlamastyka, primární traumatizace, impunitivní reakce, self-efficacy (angl.), efekt přihlížejícího, schizofrazie, definiční paradigma, behaviorální paradigma, HEICS zkr., future pacing /fjúčr pejsing/ angl., antistresové programy, vědomí, metoda STAR, sociální marketing, anticipátor, adrenalinový typ osobnosti, chování spontánní, retroreflektor, profesní prekoncept, efekt atribuce, analýza in situ, adaptivní nevědomí, autopsychoterapie, resilience image, coping self efficacy (angl.), alostáza, Amicus certus in re incerta cernitur., Kohoutek Rudolf, refraiming (angl.), morální dilema, associating (angl.), up to date (angl.), disaster management (angl.), adultomorfní, extrospekce, selektivní mutismus, fenomén opuštěného hnízda, punitivita, anticipační strategie člověka, referenční rámec, styly sociální percepce, egalitární postoj, predikativní funkce, dominantní styl sociálního chování, stresholický, in articulo mortis (lat.), in extremis (lat.), konstruktivní konflikt, reatribuce, kognitivní rekonstrukce, přerámování v psychologii, extrémnost postoje, multiciplita postoje, monitorování situace, situační krize, kontrérní myšlenky, inscenační metoda, ad situationem, emoční stres, implozivní terapie, alogodika, mapping (angl.), idylizovat, allopsychická dezorientace, paratymie, inovativní manažer, adaptivní manažer, atribuceKnihy

Situace -- autor: Brzák Michal
Situace -- autor: Murrer Ewald
Jednání a situace -- autor: Čapek Jakub
Slova, pojmy, situace -- autor: Kundera Milan
Nahé situace -- autor: Klodová Lenka

Komentáře ke slovu situace


 
» přidat nový komentář

situace neregistrovaný 15.04.2007 22:01
» reagovat
Z lat. situs - nemáme přesný ekvivalent, ale znamená zapuštěnost, "vrženost" do prostředí, které je pro daný předmět/okamžik neodmyslitelné a spolukonstituuje jej
 Navigace

předchozí slovo: » sitofobie
následující slovo: » situační
slovo se nachází na stránce: S:52
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz