Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kreativní třída, patognomika, patognomický symptom, bioaugmentace, biologické indispozice edukace, Paivio Allan, forenzní genetika, markanty, prodromální symptomy, individuální priority, nerd, alkoholická halucinóza, estetický typ učitele, personalistická psychologie, trychtýřové kladení otázek, Westův syndrom, korporátní identita, Sperry R.W., zamřelý, Delfská metoda, multitasking v humanitních vědách, biologická vulnerabilita, koalesce, spontánní remise, cyberchondria, monografická metoda, behaviorální strategie, styl učení, kubofuturismus, středně funkční autismus, coenestezie, Dyscentrum, specific learning difficulties (angl.), behaviorální predispozice, argotologie, nadvědomí, GAS H.Selye, current concern (angl.), individuální přístup, paraverbální, filadelfský chromozom, konstelovaný komplex, chronotop, vývojová dysfázie, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, pupils with specific learning difficulties (angl.), home staging (angl.), kiting, natura loci (lat.), self-systém (self-system), sérokonverze, Döringova typologie učitelů, hypodocilita, interview podobný dramatu, homeobox, Koffka Kurt, personální psychický filtr, specific skills (angl.), domain specifity (angl.), předsudky, SPCH zkratka ve školství, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, repozitář, parciální subdeprivace, SPUCH zkratka ve školství, volní složka osobnosti, hlasový témbr, Culture Fair Tests (angl.), Specific Language Impairment (SLI), dyskonekční syndromy, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, Culture Free Tests (angl.), Erikson Homburger Erik, introspektivismus, pedagogická komunikace, akademická kultura, SPU zkratka ve školství, gaydar, egotendence, fonologická dyslexie, dyslexie dyseidetická, drift, koliciny, tilsiter, personální symptomy a jejich typy, MBD zkratka, kazoo, pedofilie, klinické rodiny, panická porucha, idiografický přístup, fenomenologická analýza, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, vyhýbavé chování, dyskalkulie, prodromální (stádium), asimilované menšiny, multikulturní společnost, desinhibovaná příchylnost v dětství, porucha sourozenecké rivality, SVPU, mutilační chování, emotikon, efektivita týmu, konvergentní myšlení, Per genus proximum et differentiam specificam, modální persona, Stockholmský syndrom, differentia specifica (lat.), opioid, PSA, informace, jungle style, kineze, kompetence, imprinting, hot, antigen, dyslexie, gerontofilie, legastenie, telestezie, agitovanost, opsonizace, konsociační demokracie, kompartment, graeofilie, korofilie, kyslíkové radikály, dificilita, primární prevence, DM (zkr.), opus perfektum, verbální dyspraxie, styly učení, strategie učení, psychologické klima, iluzivní snění, profesní hantýrka, ens naturale, etnolekt, specifické vývojové poruchy učení, scanning (angl.), cholinesteráza, Prevention of Learning Disabilities, Kohoutek Rudolf, emo styl, taxní pohyb, koherence, diferenční diagnostika, learning disability, grafastenie, interdialekt, popkultura, rodinná konstelace, NS zkr., body building, subpopulace, twice exceptional (angl.), tarifofobie, restriktivní funkce, subkultura, genetické předprogramování, jáství, alarmová fáze stresu, ictus amnesticus, hoarding (angl.), noetický horizont, onkomarker, sounding board, streetart, feministická psychologie, edukační styl, diskomfort, primordiální prevence, afrikanizaceKnihy

Specifické fobie -- autor: Praško Ján, Prašková Hana
Specifické otázky z eschatologie -- autor: Altrichter Michal
Reedukace specifických poruch -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Muzikoterapie a specifické poruchy učení -- autor: Beníčková Marie
Specifické poruchy učení -- autor: Michalová Zdena

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:78
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz