Pojem specifický

Slovo:

specifický


Význam:

typický, svérázný, charakteristický, osobitý, výlučnýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

patognomika, patognomický symptom, bioaugmentace, nerd, kreativní třída, biologické indispozice edukace, markanty, prodromální symptomy, individuální priority, Paivio Allan, alkoholická halucinóza, zamřelý, personalistická psychologie, trychtýřové kladení otázek, Westův syndrom, vývojová dysfázie, estetický typ učitele, korporátní identita, Delfská metoda, multitasking v humanitních vědách, Sperry R.W., forenzní genetika, biologická vulnerabilita, cyberchondria, monografická metoda, behaviorální strategie, specific learning difficulties (angl.), spontánní remise, styl učení, coenestezie, Dyscentrum, kubofuturismus, behaviorální predispozice, filadelfský chromozom, nadvědomí, GAS H.Selye, current concern (angl.), koalesce, argotologie, individuální přístup, konstelovaný komplex, chronotop, paraverbální, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, introspektivismus, home staging (angl.), kiting, natura loci (lat.), homeobox, pupils with specific learning difficulties (angl.), self-systém (self-system), Döringova typologie učitelů, hypodocilita, interview podobný dramatu, sérokonverze, Koffka Kurt, repozitář, specific skills (angl.), domain specifity (angl.), předsudky, organické psychosymptomy, personální psychický filtr, SPCH zkratka ve školství, parciální subdeprivace, SPUCH zkratka ve školství, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, volní složka osobnosti, hlasový témbr, glokalizace, Specific Language Impairment (SLI), dyskonekční syndromy, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), pedagogická komunikace, akademická kultura, Erikson Homburger Erik, SPU zkratka ve školství, gaydar, egotendence, fonologická dyslexie, dyslexie dyseidetická, drift, koliciny, tilsiter, personální symptomy a jejich typy, MBD zkratka, kazoo, středně funkční autismus, pedofilie, idiografický přístup, fenomenologická analýza, reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství, panická porucha, vyhýbavé chování, prodromální (stádium), asimilované menšiny, multikulturní společnost, dyskalkulie, porucha sourozenecké rivality, modální persona, mutilační chování, emotikon, efektivita týmu, DM (zkr.), SVPU, konvergentní myšlení, Stockholmský syndrom, differentia specifica (lat.), Per genus proximum et differentiam specificam, opioid, PSA, informace, jungle style, kineze, kompetence, imprinting, hot, antigen, dyslexie, gerontofilie, legastenie, telestezie, agitovanost, opsonizace, konsociační demokracie, kompartment, graeofilie, korofilie, kyslíkové radikály, dificilita, primární prevence, opus perfektum, subkultura, styly učení, strategie učení, psychologické klima, scanning (angl.), verbální dyspraxie, iluzivní snění, etnolekt, specifické vývojové poruchy učení, profesní hantýrka, cholinesteráza, learning disability, Kohoutek Rudolf, emo styl, taxní pohyb, klinické rodiny, Prevention of Learning Disabilities, koherence, grafastenie, interdialekt, diferenční diagnostika, ens naturale, popkultura, body building, subpopulace, twice exceptional (angl.), alarmová fáze stresu, NS zkr., tarifofobie, genetické předprogramování, jáství, restriktivní funkce, ictus amnesticus, edukační styl, noetický horizont, onkomarker, sounding board, rodinná konstelace, hoarding (angl.), streetart, diskomfort, primordiální prevence, feministická psychologie, afrikanizaceKnihy

Specifické fobie -- autor: Praško Ján, Prašková Hana, Prašková Jana
Specifické otázky z eschatologie -- autor: Altrichter Michal
Reedukace specifických poruch -- autor: Jucovičová Drahomíra, Žáčková Hana
Muzikoterapie a specifické poruchy učení -- autor: Beníčková Marie
Z dětských mudrosloví -- autor: Strašíková Blanka

Komentáře ke slovu specifický


 
» přidat nový komentář

dotaz neregistrovaný 29.08.2017 17:56
» reagovat
je správně nespecifita či nespecifičnost?
 
rozdíl neregistrovaný 05.09.2013 20:25
» reagovat
pprosím někoho, kdo by mi v klidu vysvětlil rozdíl mezi slovy : specifický x regulérní .. děkuji
 
Komentář k výkladu slova 'specifický' neregistrovaný 24.05.2012 02:55
» reagovat
Adjektivum 'specifický' je odvozeno z latinského "species" = podoba, způsoba, forma, takže ve výsledku označuje to, co má sobě vlastní podobu či formu. V tomto adjektivu však není obsažen prvek exkluzivity, takže vysvětlovat toto slovo pomocí českého 'výlučný' se zdá být nepřesné.
 Navigace

předchozí slovo: » specifické vývojové poruchy učení
následující slovo: » specifický transfer
slovo se nachází na stránce: S:78
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz