ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu d

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
datum >>  (z lat., neutrum, genitiv data) 1. udání doby něčeho rokem, n. i měsícem a dnem; vročení: napsat dnešní datum, opatřit dopis datem; 2. (zprav. mn. data) jakýkoli číselný údaj; stručný, přesný, dílčí údaj vůbec: statistické zpracování dat, životopisná data, osobní data vloženo uživatelem» datum
daughter (angl.) >>  dcera vloženo uživatelem» daughter (angl.)
dauphin [dofén] >>  titul francouzského následníka trůnu  » dauphin
ďaur, džaur >>  (z tur.) (u muslimů) hanlivé označení jinověrce ("nevěřící") vloženo uživatelem» ďaur
david a goliáš >>  Nerovní soupeři. Zdánlivě slabší a znevýhodněný (David) může vyhrát nad silnějším (Goliášem). vloženo uživatelem» david a goliáš
Davidova hvězda >>  Jeden zo symbolov judaizmu a židovského národa - hexagram -šesťcípa hviezda pozostávajúca z dvoch rovnostranných trojuholníkov. Ako symbol prevzatý, ako napríklad pentagram alebo svastika. vloženo uživatelem» Davidova hvězda
Day centre (angl.) >>  denní stacionář vloženo uživatelem» Day centre (angl.)
Day clinic (angl.) >>  denní stacionář vloženo uživatelem» Day clinic (angl.)
DB zkratka ve zdravotnictví >>  dutina břišní vloženo uživatelem» DB zkratka ve zdravotnictví
DBDRS zkratka ve zdravotnictví >>  Disruptive Behavior Disorders Rating Scale, tj. Posuzovací škála pro disruptivní (rušivou) poruchu chování podle Bradleye T. Erforda. vloženo uživatelem» DBDRS zkratka ve zdravotnictvíhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz