ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu para

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
Paracelsus (1493-1541) >>  Vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, švýcarský lékař.Vyučoval na univerzitě v Basileji, ale pro spory byl nucen město opustit. Putoval po celé Evropě. Muzeum v Moravském Krumlově vystavuje dosud jeho jizbu. Paracelsus byl toho názoru, že dobrý lékař není nic jiného než velká a svědomitá zkušenost. Považoval medicinu za základní a všeobsahující vědu, neboť ona jediná pečuje o blaho člověka. Teologie, filozofie i alchymie mají být pouze nástroji a oporami lékařství. Učil, že všechny procesy probíhající v organismu jsou pouze chemickými přeměnami několika základních elementárních prvků. Za první elementární látku považoval rtuť, který prý odpovídá duchu. Sůl je druhou základní látkou a odpovídá tělu. Síra odpovídá duši, která umožňuje spojit ducha (rtuť) se solí, tedy s tělem. Přebytek síry podle Paracelsa vyvolává horečku, přebytek soli zase vodnatelnost. Prosazoval dodnes moderní celostní pohled na člověka. Lékař nemůže léčit pouze tělo a ignorovat přitom duši a osobnost člověka. vloženo uživatelem» Paracelsus (1493-1541)
paracentéza, paracenteza >>  operativní propíchnutí ušního bubínku vloženo uživatelem» paracentéza
paracord >>  parašutistická, padáková šnúra (para-cord), nylonové lanko vloženo uživatelem» paracord
paráda >>  nádhera, krása; přehlídka 1 komentář» paráda
paradajský >>  tomatový; rajský vloženo uživatelem» paradajský
paraderivát >>  (chem.) odvozená sloučenina, lišící se od základní sloučeniny polohou dvou substituentů na 1. a 4. uhlíku benzenového jádra vloženo uživatelem» paraderivát
paradesant >>  výsadkář, příslušník paradesantního vojska, parašutista  » paradesant
paradesantní >>  výsadkový, parašutistický; paradesantní vojsko druh pozemního vojska speciálně vycvičeného k vysazení ze vzduchu 1 komentář» paradesantní
paradigma >>  (kniž. a odb.) příklad, vzor: (v teorii o vědách) souhrn všech pojetí vědní disciplíny v určitém časovém úseku;(lingv.) soubor tvarů ohebného slova vyjadřující systém jeho mluvnických kategorií, mluvnický vzor;(ekon.) soubor předpokladů, na kterých je vybudována ekonomická teorie;(ekon.) způsob pohledu na hospodářské jevy z pozic ucelené teorie;(odb.) soubor předpokladů, konceptů, hodnot, pravidel a praktik sdílených určitou komunitou (zejm. vědeckou), prostřednictvím kterého daná komunita pohlíží na skutečnost a interpretuje ji 84 komentářů» paradigma
paradosis (řec.) >>  předávání, tradice, předpis vloženo uživatelem» paradosis (řec.)hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz