ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu para

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
parakomunikace >>  komunikace mimo skupinu o skupině vloženo uživatelem» parakomunikace
parakuzie >>  zhoršený sluch vloženo uživatelem» parakuzie
paralaktický >>  související s paralaxou  » paralaktický
paralálie >>  substituce (nahrazování) nebo zaměňování hlásek při dyslalii (patlavosti) (např. místo komín vyslovuje tomín) vloženo uživatelem» paralálie
paralaxa >>  úhel, který svírají směry vedené ze dvou různých míst prostoru k pozorovanému tělesu; zdánlivý rozdíl polohy předmětu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst  » paralaxa
paralela >>  rovnoběžka; obdoba, podobná skutečnost; srovnávání, přirovnávání  » paralela
paralelizmus, paralelismus >>  souběžnost, rovnoběžnost; druh básnického přirovnání, kladoucí jevy volně vedle sebe; souběžný vývoj v procesu fylogeneze dvou různých taxonů v obdobném měnícím se prostředí, shodné rozšíření růz. živočišných druhů vyplývající z podobných nároků na klimatické podmínky; učení o souběžnosti forem a zákonů bytí a myšlení vloženo uživatelem» paralelizmus
paralelka >>  vedlejší, pobočná třída; paralelní zařízení  » paralelka
paralelně >>  současně, souběžně, vedle sebe vloženo uživatelem» paralelně
paralelní >>  souběžný, rovnoběžný; současně probíhající  » paralelníhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz