ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu para

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
paralelogram >>  geom. rovnoběžník (rovinný útvar tvořený dvěma páry rovnoběžných úseček); (tech.) dvojklikový typ čtyřkloubého mechanismu, ve kterém se obě hlavní části otáčejí o plný úhel v souhlasném smyslu vloženo uživatelem» paralelogram
paralexie >>  záměna slov a písmen při čtení, viz též dyslexie  » paralexie
paralingvální prostředky >>  barva hlasu, tón hlasu, výška hlasu, intonace, frázování, gesta, mimika vloženo uživatelem» paralingvální prostředky
paralingvistické fenomeny >>  neverbální projevy během sociální komunikace, např. emoční zabarvení a melodičnost hlasu, tempo a hlasitost řeči i její plynulost vloženo uživatelem» paralingvistické fenomeny
paralingvistický >>  součást komunikační techniky - intonace, hlasitost, pauzy, opakování vloženo uživatelem» paralingvistický
paralingvistika >>  obor zabývající se funkcí prostředků nonverbální komunikace v jaz. projevu (parajazyk = doprovodné neverbální prvky komunikace - a) prozodické: melodie, hlasitost, tempo, rytmus a b) kinetické: výraz obličeje, gesta) vloženo uživatelem» paralingvistika
paralipomenon >>  dovětek, dodatek  » paralipomenon
paraliturgický >>  Řecká předpona "para" označuje to, co probíhá "vedle" bohoslužby. Jde o prvky, které nejsou vlastní liturgii - úkony, zvyky, rituály, obyčeje - tedy oblast lidové zbožnosti. (Škála je obrovská: od zavěšování adventního věnce po pašijové hry.) vloženo uživatelem» paraliturgický
paralogické myšlení >>  jednotlivé myšlenky, soudy a úsudky na sebe navazují pouze podle rozvolněných, málo souvislých a povrchních podobností a náhodných asociací, též dyslogické myšlení vloženo uživatelem» paralogické myšlení
paralogický >>  logicky chybný, dyslogický, nelogický, nesrovnalostní vloženo uživatelem» paralogickýhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz