ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu pozitivní

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
pozitivní imaginace >>  kladné, žádoucí zapojení představivosti a obrazotvornosti do hledání optimistické, adekvátní či optimální varianty řešení problému či komplikované situace vloženo uživatelem» pozitivní imaginace
pozitivní incentivy >>  kladné (podněcující) vnější popudy, pobídky, podněty (stimuly) vloženo uživatelem» pozitivní incentivy
pozitivní interdependence >>  vzájemná závislost kooperativního (spolupracujícího) typu ve dvojicích a ve skupinách vloženo uživatelem» pozitivní interdependence
pozitivní jazyk >>  nezraňující, nestresující, netraumatizující, kladná mluvená i písemná komunikace vloženo uživatelem» pozitivní jazyk
pozitivní korelace >>  kladná závislost, když jedna veličina roste, druhá roste také; veličina X i Y se pohybují (,,mění") stejným směrem vloženo uživatelem» pozitivní korelace
pozitivní medializování >>  zveřejňování kladného hodnocení výsledků práce, poznatků a zkušeností osob, institucí a firem v mediích vloženo uživatelem» pozitivní medializování
pozitivní myoklonus >>  krátký a rychlý svalový záškup způsobený mimovolní svalovou kontrakcí vloženo uživatelem» pozitivní myoklonus
pozitivní myšlení >>  je pro ně typický konstruktivní vztah k přítomnosti a přiměřeně optimistický výhled do budoucnosti, spojený s cílevědomostí, s úsilím o pozitivní jednání a se sebedůvěrou, oproštěný od nadbytečných obav vloženo uživatelem» pozitivní myšlení
pozitivní referenční skupina >>  společenské uskupení do kterého by chtěl člověk patřit, s nímž se identifikuje vloženo uživatelem» pozitivní referenční skupina
pozitivní reformulace >>  kladné přeformulování, přerámcování, viz též reframing vloženo uživatelem» pozitivní reformulacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz