ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu pozitivní

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
pozitivní reinterpretace >>  nacházení kladných aspektů vyvstalého problému vloženo uživatelem» pozitivní reinterpretace
pozitivní seberealizace >>  efektivní úsilí o adaptivní, adekvátní, sociabilní naplnění a optimální realizaci svých schopností a dovedností i ostatních kladných osobních potencialit (možností) v práci i v rodinném a soukromém životě vloženo uživatelem» pozitivní seberealizace
pozitivní smyslová adaptace >>  zvyšování smyslové ( např.zrakové, chuťové, čichové) citlivosti vloženo uživatelem» pozitivní smyslová adaptace
pozitivní sociometrický status >>  vyjadřuje míru pozitivního přijetí jedince skupinou a tím i sociální ,,sílu" jeho pozice ve skupině vloženo uživatelem» pozitivní sociometrický status
pozitivní transfer >>  kladný přenos minulého učení nebo minulé znalosti a zkušenosti na současné a budoucí učení i chování a prožívání člověka vloženo uživatelem» pozitivní transfer
pozitivní, positivní >>  kladný; založený na skutečnosti, dokázaný; stavějící se příznivě k něčemu 1 komentář» pozitivní
Stránky: <<předešlá--

1 2 3hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz