ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu arbitr

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
arbiter, arbitr >>  (ant.) smírčí soudce, který nebyl vázán přísnými právními normami; rozhodčí sporu vybraný stranami, rozhodčí vůbec vloženo uživatelem» arbiter
arbitr >>  rozhodčí sporu vybraný stranami; znalec  » arbitr
arbitrální normalita >>  normalita stanovená na základě racionálního posouzení kompetentních odborníků, též normativní normalita vloženo uživatelem» arbitrální normalita
arbitrární, arbitrérní >>  1. rozhodující, rozhodovací; 2. libovolný (nahodilý, konvenční) vloženo uživatelem» arbitrární
arbitrárnost, arbitrérnost >>  (v lingvistice) a. jazykových znaků = nahodilost, resp. konvenčnost, neexistence příčinných vztahů mezi jazykovým znakem a označovaným jevem; (obecně) vlastnost něčeho arbitrárního (libovolného, rozhodujícího) vloženo uživatelem» arbitrárnost
arbitráž >>  rozhodčí řízení nebo rozhodnutí sporu rozhodčím (arbitrem);v mezinárodním právu - řešení sporů mezi státy pomocí rozhodců, jež si sporné strany zvolí;v ekonomice - operace spočívající v současném nákupu a prodeji téhož zboží na různých burzách s cílem využít kurzových rozdílů k dosažení zisku  » arbitráž
arbitrovské tendence >>  snaha rozhodovat spory a manipulovat s lidmi, řídit jejich chování vloženo uživatelem» arbitrovské tendence
arbitrovský komplex >>  přesvědčení člověka, že je oprávněn nejlépe rozhodovat spory a manipulovat s lidmi vloženo uživatelem» arbitrovský komplex
arbitrovský syndrom >>  extrémní tendence autoritativně a kategoricky, adekvátně i neadekvátně zasahovat do sporů mezi lidmi a manipulovat jejich chování a prožívání podle svých představ a subjektivních názorů, též arbitrovský komplex vloženo uživatelem» arbitrovský syndrom
arbitrovský typ >>  typ člověka s výraznými arbitrovskými tendencemi a s arbitrovským komplexem, zasahující adekvátně i neadekvátně do sporů mezi lidmi a usilující o manipulaci jejich chování podle svých představ vloženo uživatelem» arbitrovský typhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz