ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání

Výsledky hledání výrazu duše

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
dusche [duše] >>  sprcha, sprchovací, sprchový  » dusche
duše >>  duchovní podstata která je vlastní živým bytostem. vloženo uživatelem» duše
duševní hygiena >>  vědní obor, nauka o tom, jak se chránit před duševními závadami (dificilitami)a duševními poruchami, jak upevňovat duševní zdraví a rozvíjet adekvátní a optimální fungování duševní činnosti, též psychohygiena a mentální hygiena vloženo uživatelem» duševní hygiena
duševní zdraví >>  Stav duševní pohody a normality, kdy všechny duševní pochody probíhají adekvátnímoptimálním způsobem, umožňují správně odrážet vnější realitu, přiměřeně a pohotově reagovat na všechny podněty (včetně sociálních) a řešit běžné i mimořádné a neočekávané úlohy, stále se zdokonalovat v pracovních i osobních činnostech (zejména v sociální komunikaci) a mít pocit pohody a uspokojení ze svých aktivit i prožívání. vloženo uživatelem» duševní zdraví
duševno >>  duševno (psychika) je dynamickým a relativně trvalým systémem obecných, skupinových a individuálních duševních procesů, stavů a vlastností. Duševní procesy jsou aktuální činnosti poznávací, citové a volní (vnímání, cítění, rozhodování, pamatování, představování a myšlení). Jejich výsledkem je např. vjem (apercepce), představa, cit, emoce, rozhodnutí. Duševní stavy tvoří aktuální, dočasné pozadí duševních procesů. Můžeme si je představit jako určité krátkodobé nebo dlouhodobé vyladění mozku, např. úzkost, strach, radost, smutek, vnitřní neklid, únava, vyčerpání atp. Svými dopady na procesy a výkony mohou být kladné i záporné. Mění se v průběhu dne nebo i delší doby. Duševní vlastnosti jsou výsledky interakce genetických informací a duševních procesů a stavů v oblasti schopností, temperamentu a charakteru (např. nadprůměrná inteligence, vytrvalost, extraverze, introverze, submisivnost, dominantnost, zvýšený neuroticismus, tj. sklon k neurotické poruše). Jde o poměrně stálé útvary. I když jsme psychické jevy z didaktických důvodů rozdělili na procesy, stavy a vlastnosti, psychika je ve skutečnosti celistvá. Např. úroveň myšlení je závislá na vnímání, představování, pozornosti, řeči, na zdravotním a duševním stavu (např. únavě) a na charakterových vlastnostech (např. na důslednosti) člověka. vloženo uživatelem» duševnohledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz