ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu dysartrie

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
dysartrie >>  vada řeči - ztížená artikulace (výslovnost) při normálním chápání významu řeči - příznak dětské obrny vloženo uživatelem» dysartrie
dysartrie >>  porucha výslovnosti len niektorých hlások, miernejší stupeň anartrie vloženo uživatelem» dysartrie
dysartrie >>  porucha výslovnosti jen některých hlásek vloženo uživatelem» dysartrie
dysartrie smíšená >>  neurogenní porucha výslovnosti (artikulace, motorické realizace řeči) přičemž porozumění řeči (ani vnitřní řeči) není narušeno, vzniká při kombinaci více lézí CNS nebo při degenerativních onemocněních a projevuje se příznaky periferních i centrálních paréz vloženo uživatelem» dysartrie smíšená
dysartrie ataktická (cerebelární) >>  porucha výslovnosti (motorické realizace řeči, artikulace) na základě poškození mozečku a nervových drah spojených s jeho činností, která se projevuje např. nepravidelným řečovým projevem, explozivním vyrážením slabik a slov (sakadovanou mluvou), kolísáním dýchání a kolísáním intenzity hlasu . Místem léze je cerebelární mozkový systém a příčiny jsou např.tumory, roztroušená skleróza, infekce CNS. vloženo uživatelem» dysartrie ataktická (cerebelární)
dysartrie flakcidní >>  viz dysartrie chabá vloženo uživatelem» dysartrie flakcidní
dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová) >>  neurogenní porucha motorické realizace řeči projevující se poruchami výslovnosti a artikulace, která vzniká v souvislosti s choreatickým či atetoidním syndromem, zahrnující abnormální mimovolní pohyby, přičemž řeč je dyskoordinovaná s dýcháním, hlasitá, vykřikovaná, přerušovaná náhlými pohyby, tempo řeči je kolísavé, řečový projev je málo srozumitelný až nesrozumitelný pro neschopnost a nedovednost kontrolovat a ovládat pohyby jazyka a úst. Za místo léze bývá uváděn extrapyramidový systém a za příčiny některé choroby CNS a působení některých léků (např. neuroleptik). vloženo uživatelem» dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová)
dysartrie hypokinetická (extrapyramidová) >>  neurogenní porucha motorické realizace řeči projevující se závadami a poruchami výslovnosti a artikulace, která vzniká v rámci hypokineticko- hypertonického syndromu doprovázejícího poruchy činnosti bazálních ganglií, především u parkinsonismu, přičemž řeč je monotonní, zpomalená či naopak se zrychlující, setřelá, nezřetelná. Rozumění řeči nemusí být postiženo.Za místo léze se uvádí extrapyramidový systém, bazální ganglia a za příčiny je považována např. cévní mozková příhoda, působení některých léků a Parkinsonova nemoc. vloženo uživatelem» dysartrie hypokinetická (extrapyramidová)
dysartrie chabá (flakcidní či periferní) >>  neurogenní porucha motorické realizace řeči, tj. artikulace a výslovnosti při postižení jader či průběhu mozkových nervů inervujících řečové mechanismy, hlasový projev je monotonní a nezřetelný a často spojený s hypernazalitou, chraptivostí a závadami i poruchami polykání i dýchání, přičemž rozumění řeči je neporušeno, z místo léze je uváděn dolní motorický neurón a mezi nejčastější příčiny patří infekce CNS, tumory, trauma hlavových nervů vloženo uživatelem» dysartrie chabá (flakcidní či periferní)
dysartrie smíšená >>  vážná porucha motorické realizace řeči na základě poškození nervové soustavy, známky periferních i centrálních paréz, mnohočetné postižení řeči, poruchy výslovnosti a artikulace, léze horního i dolního motorického neuronu, mezi příčiny patří např. trauma, degenerativní změny, amyotrofická laterální skleróza. vloženo uživatelem» dysartrie smíšenáhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz