ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu evaluace

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
evaluace >>  hodnocení; známkování vloženo uživatelem
3 komentáře
» evaluace
evaluace dětí v mateřských školách >>  Evaluace v mateřských školách je hodnocení výkonnosti, chování a jednání dětí jako součást dětské pedagogické diagnostiky i pedagogické edukativní intervence. Hodnotící ústní nebo písemné sdělení učitelů, které je určené dětem, resp. jejich rodičům, vypovídá o míře úspěšnosti dětí ve výchovně vzdělávacím procesu a obsahuje doporučení, jak dosáhnout dalšího rozvoje výkonnosti dětí a jejich sociálního chování a jednání. Hodnocení prostupuje ve výchovně vzdělávacím procesu neustále. V situacích, ve kterých si účastníci hodnotící aktivity ani neuvědomují (povzbudivý úsměv) i v situacích, které jsou pro proces hodnocení složitěji záměrně organizovány (např. různé testy, zkoušky). Každé hodnocení se opírá informace, které učitel získává např. pozorováním jednotlivce nebo skupiny, individuálním nebo skupinovým rozhovorem, dotazníkem, analýzou artefaktů, sociometrickým šetřením žáka. Heteroevaluace, hodnocení druhých je informace např. o tom, jak úspěšně u žáků probíhá výchovně vzdělávací proces a jaké jsou jeho výsledky. Autoevaluace jako hodnocení sebe sama znamená, jak autonomně hodnotí žák nebo i učitel kvalitu i kvantitu své osobní výkonnosti a své sociální komunikace. Autoevaluace by měla aktivizovat, vést k vytyčování a plnění vhodných cílů zdokonalujících edukační práci. V předškolním věku se autoevaluace teprve začíná vyvíjet. vloženo uživatelem» evaluace dětí v mateřských školách
evaluace dětí ve škole >>  slovní hodnocení i hodnocení známkou, a to ústní nebo písemné. Je to sdělení učitelů, jak posuzují vědomosti, znalosti, dovednosti, návyky a sociální komunikaci, chování a jednání dětí ve škole. Jde o součást pedagogické diagnostiky a edukativní intervence na škole. Hodnocení jako součást edukativní intervence je účinnější, pokud obsahuje i učitelovo kompetentní doporučení, jak dosáhnout dalšího rozvoje mentální výkonnosti dětí. vloženo uživatelem» evaluace dětí ve škole
evalvace, evaluace >>  hodnocení, určení, stanovení hodnoty, odhad ceny 5 komentářů» evalvacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz