ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu graf

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
graf >>  schematické znázornění vztahů, závislostí, postupů, statistických údajů  » graf
graf >>  druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení  » graf
grafastenie >>  specifická porucha učení, závada či porucha sluchového vnímání a schopnosti a dovednosti naučit se správnému pravopisu, též dysortografie, dysgrafie a metaforicky ,,slovní hluchota" vloženo uživatelem» grafastenie
grafein (řec.) >>  psát, popsat, zaznamenat, kreslit, rýt vloženo uživatelem» grafein (řec.)
grafém >>  grafický nebo písemný znak, nejmenší, dále již nedělitelná jednotka psaného jazyka (psané řeči), např. písmeno abecedy, piktogram, číslice, interpunkční a jiná znaménka vloženo uživatelem» grafém
grafémika, grafemika >>  nauka o písemné stránce jazyka vloženo uživatelem» grafémika
grafestézie >>  schopnost a dovednost vnímat a rozeznávat písmena, čísla a obrázky krelené na kůži, též dermolexie vloženo uživatelem» grafestézie
graffiti [grefíty] >>  barevným sprejem vyvedený nápis, obrazec, kresba na zdi, dopravním prostředku ap., někdy až uměleckého charakteru  » graffiti
grafická dyskalkulie >>  závada či porucha schopnosti a dovednosti správně psát matematické symboly, číslice, čísla, geometrické útvary i operační znaky vloženo uživatelem» grafická dyskalkulie
grafická dyspraxie >>  viz dyspraxie grafická vloženo uživatelem» grafická dyspraxiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz