ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu mód

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
mód >>  režim; způsob vloženo uživatelem» mód
mód (prevádzky) >>  Jeden z možného počtu preddefinovaných výstupov zvuku akustického poplachového zariadenia, ktorý môže byť zvolený pomocou prostriedkov špecifikovaných výrobcom. vloženo uživatelem» mód (prevádzky)
Mod (X) zkratka ve statistice >>  modus vloženo uživatelem» Mod (X) zkratka ve statistice
móda >>  způsob chování nebo styl úpravy předmětů, úpravy oděvů apod.  » móda
modalita >>  možný způsob; stupeň jistoty nějakého soudu; uplatňování postoje mluvčího ve výpovědi, modálnost; způsob skladby, založený na jiném než dur-mollovém systému; digitální diagnostické zařízení používaná ve zdravotnictví pro telemedicínské sledování pcienta mapř. ultrazvuk CT apod.) vloženo uživatelem» modalita
modality práva >>  1.přikázáno, 2.zakázáno, 3. dovoleno (výslovně, mlčky - právem neupraveno) vloženo uživatelem» modality práva
modální >>  způsobový, účelový  » modální
modální osobnost >>  Modální osobnost je typická, nejčastější osobnost, která výstižně charakterizuje příslušníka či příslušnici dané společnosti a dané lokální kultury s jejími rysy a vlastnostmi. Je způsobena mj. i faktem, že společnost určité sociální hodnoty vnucuje a klade důraz na identifikaci a napodobování. Vyhraněnou individuálnost příliš vysoko nehodnotí. Synonyma: bazální (základní) osobnost, bazální struktura osobnosti. vloženo uživatelem» modální osobnost
modální persona >>  totéž co modální osobnost, nejčastější, nejobvyklejší typ osobnosti vyskytující se v dané kultuře, též bazální osobnost.Vytváří se socializací a akulturací. Pojem "modální" je přitom odvozen od statistického pojmu "modus", který vyjadřuje nejčastější výskyt určitého jevu. Modální osobnost je osobnost, která nejvýstižněji charakterizuje příslušníka dané sociální skupiny a kultury s jejími rysy a vlastnostmi. Je způsobena mj. i faktem, že společnost určité sociální hodnoty vnucuje a klade důraz na napodobování a vyhraněnou a specifickou individuálnost příliš vysoko nehodnotí. vloženo uživatelem» modální persona
mode (angl.) >>  způsob, režim, styl, forma, móda vloženo uživatelem» mode (angl.)
Stránky: --následující>>

1 2 3 4 5 6 7 8hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz