ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu návyky

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
návyky >>  Návyky (habity) jsou zautomatizované úkony dovedené do určitého stupně dokonalosti. Jsou to ustálené způsoby jednání, které mají motivační složku. Máme-li utvořený návyk, nutí nás to, abychom určitou věc konali častým opakováním zafixovaným, ustáleným způsobem. Tato tendence je právě důkazem, že i návyky jsou pohnutkami či příčinami našeho chování a prožívání. Návyky se vytvářejí většinou cvikem, ale mohou vznikat i bezděčně, nejen záměrně. Podle společenské hodnoty rozdělujeme návyky na: kladné např.: pořádnost, adekvátní péče o osobní hygienu, sociabilní chování, zdravý životní režim. Záporné čili zlozvyky např.: nešetrnost, nepořádnost, návykové pijáctví, nikotinismus, závislost na drogách. Správný popis zlozvyků, nežádoucích sklonů (tj. tendencí projevování určité aktivity) a příp. defektů člověka předpokládá dobré znalosti psychopatologie. Konkrétní záznam může vypadat takto: zlozvyky např.: lhavost, kouření, krádeže, cucání prstu, používání parazitních slov, návyk na drogy, alkohol atp. nežádoucí sklony např. : k podvodům, absentérství, neurotizaci, trémě, ke komplexu méněcennosti a k nevhodným kompenzacím tohoto pocitu, negativismu, snadné únavnosti, k agresivitě atp. Možnosti přetvářet nebo měnit silně zafixované návyky s věkem ubývá. Říkáme, že chování člověka se stává rigidnějším - tužším. Mezi jednotlivými lidmi jsou však v tomto ohledu značně individuální rozdíly. vloženo uživatelem» návykyhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz