ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu sekt

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
sekt >>  přírodní šumivé víno bohaté kysličníkem uhličitým  » sekt
sekta >>  uzavřená politická nebo náboženská skupina  » sekta
sektářství >>  vytváření sekt, činnost v sektách  » sektářství
sektor >>  odvětví, úsek, díl; libovolně sestavitelný skříňový nábytek z jednotlivých dílů  » sektor
sekty >>  Sekty jsou původně definovány jako sdružení věřících, oddělujících se a překračujících hranice oficiální církve. Mezi typické znaky sektářského života patří izolovanost, relativní uzavřenost. pocit výlučnosti, přesvědčení o správnosti své cesty, která se uchyluje od tradic oficiální církve. Rozlišují se náboženské sekty původu křesťanského, např. Svědkové Jehovovi, Hnutí Grálu, orientálního, např. Haré Krišna, přírodně okultního, např. satanismus. Mnoho sektautoritativní systém řízení. Předpokládá se bezpodmínečná poslušnost, absolutní podřízenost vůdci sekty, dodržování všech pravidel, sebezapírání, oběti plný život, zavržení starých vazeb a návyků. Platí to zejména pro tzv. tvrdé sekty, které mají přísně zakázáno sdělovat podrobnosti ze života sekty a používají obraz společného nepřítele jako prostředek k upevnění své soudržnosti. Mívají někdy xenofobní charakter. Jde o strach z cizinců. Měkké sekty mají ráz částečně otevřené komunity a tolerují samostatnost svých členů, alespoň do určité míry. K úkolům člena tvrdé i měkké sekty patří misijní práce, pastorační a propagační činnost. Mezi sekty, resp. psychosekty, kulty a denominace jsou však v současné době zařazovány také extremistické nenáboženské skupiny, které si kladou např. politické cíle. Za politickou sektu považujeme extrémně pravicové politické hnutí skinheads a extrémně levicové hnutí některých anarchistických organizací, některých anarchistů. Můžeme nalézt široké spektrum těchto skupin od umírněných až po výrazně extrémní. Zvláštní skupinu tvoří nenáboženské sekty vzdělávací, výchovné a psychoterapeutické, Tyto sekty pořádají různé semináře, zdokonalovací kurzy a soustředění, většinou za příslušný obnos. Psychoterapie je často prováděna laiky. Patří sem např. Dianetika – Scientologická církev. Zákazníky získává bezplatným vyhodnocováním tzv. Oxfordských testů osobnosti. Děti a mládež je třeba systematicky varovat před začleněním se do závadových part a sekt. Hrozí jim totiž ztráta osobnostní autonomie, samostatnosti, identity, destrukce jejich vlastní psychiky a osobnosti, ztráta vlastní individuality. vloženo uživatelem» sektyhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz