ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu studi

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
studia divina >>  studia záležitostí božských vloženo uživatelem» studia divina
studia humana >>  studia záležitostí lidských vloženo uživatelem» studia humana
studie >>  kratší odborná práce; kratší prozaický útvar; výtvarná práce jako cvičení nebo příprava k dílu; studium  » studie
studijní a profesní poradenství >>  viz kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství vloženo uživatelem» studijní a profesní poradenství
studijní maladaptace >>  závadová či poruchová přizpůsobivost až nepřizpůsobivost ve škole, malá studijní úspěšnost, též studijní maladjustace vloženo uživatelem» studijní maladaptace
studijní maladaptace vysokoškoláků >>  Bývá aktuální ve zkouškovém období a těsně po něm (nejčastěji po druhém semestru), když studující selhal či selhala při zkouškách. Nejčastějšími příčinami bývají nedostatečně rozvinuté sebepoznání a autoregulace, neznalost či nedodržování zásad správné techniky učení a zásad duševní hygieny. Antropologický výzkum vysokoškoláků, který provedl Institut hygieny a epidemiologie v Praze, ukázal, že u vysokoškoláků ve srovnání s minulým stavem se projevují častější psychické poruchy jak u chlapců, tak dívek, hlavně právě ve zkouškovém období, způsobené nadměrnou zátěží při kumulaci zkoušek v krátkém časovém údobí. U skupiny klientů psychologické poradny pro vysokoškoláky převládá typ introvertní osobnosti, stabilní i labilní, temperamentu melancholického a flegmatického. Zvýšená neurolabilita je charakteristickým znakem klientely vysokoškolské poradny. Studentům se studijními problémy chybí přiměřené volní a asertivní vlastnosti. Neumí se prosazovat, zdravě soutěžit a sebevědomě vystupovat. Často se objevuje nejistota a nedůvěra ve vlastní schopnosti. Základním úkolem psychologické péče je nejprve rozpoznat hlavní příčiny studijního neúspěchu, odborně zhodnotit jejich strukturu a vzájemnou vázanost. Druhou fází je doporučit studentovi takové techniky i styl studijní práce, které jsou v relaci ke zjištěným skutečnostem (osobnosti). Obvykle však nestačí jen doporučit vhodný postup, nýbrž vést studenta k tomu, aby si jej dokázal osvojit. vloženo uživatelem» studijní maladaptace vysokoškoláků
studijní maladjustace >>  studijní nepřizpůsobivost, viz též studijní maladaptace vloženo uživatelem» studijní maladjustace
studijní obory 77 na univerzitách >>  psychologické vědy vloženo uživatelem» studijní obory 77 na univerzitách
studio >>  prostory pro natáčení,eventuálně i pro vysílání; experimentální divadelní scéna nebo umělecká skupina  » studio
studium >>  získávání poznatků, vzdělávání na středních a vysokých školách, studie  » studiumhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz