ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu terciární

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
terciární >>  třetí v pořadí; t. sektor, terciér oblast národního hospodářství zahrnující školství, zdravotnictví, vědu, veřejnou správu 1 komentář» terciární
terciární >>  třetí v pořadí, vztahující se k číslu tři, třetího druhu, řádu 1 komentář» terciární
terciární prevence >>  zaměření na následky závad, poruch, onemocnění, kterém se již rozvinuly a snaha o jejich nápravu nebo alespoň o zábranu jejich zhoršování. vloženo uživatelem» terciární prevence
terciární prevence kriminality >>  resocializace a reintegrace kriminálně narušených osob (včetně léčby drogových závislostí) vloženo uživatelem» terciární prevence kriminality
terciární psychická traumatizace >>  člověk není sám přímo cíleně psychicky traumatizován, ani není příbuzný nebo blízký přítel duševně traumatizovaných osob, ale je s nimi v kontaktu, např. jako lékař, poradce, svědek vloženo uživatelem» terciární psychická traumatizace
terciární teritorium >>  území, prostor, zóna, sféra, lokalita ve které se jednotlivec, dvojice, skupina občas pobývají vloženo uživatelem» terciární teritorium
terciární traumatizace >>  terciárně traumatizovaný člověk sice není v přímém vztahu k oběti traumatizace, ale je v kontaktu s týraným, šikanovaným, zraněným člověkem a jeho příbuznými nebo přáteli např. jako humanitární pracovník, terapeut, odborný poradce, sociální pracovník, svědek vloženo uživatelem» terciární traumatizace
terciární viktimizace >>  stresování oběti trestného činu nebo násilného činu, který nebyl klasifikován jako trestný ještě i v dalším údobí po primární a sekundární viktimizaci vloženo uživatelem
1 komentář
» terciární viktimizace
terciární vzdělávání >>  vzdělávání pokračující po maturitní zkoušce, a to nejen na vysokých školách, ale např. i na vyšších odborných školách a jazykových školách vloženo uživatelem
1 komentář
» terciární vzděláváníhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz