ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu test

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
test >>  zkouška schopnosti, zdatnosti, jakosti, znalostí  » test
Test čáry života >>  Jde o projektivní psychologickou diagnostickou metodu podle pražského klinického psychologa Jiřího Tyla. Zkoumaná osoba je vyzvána, aby nakreslila čáru svého života. Pak je požádána, aby na této čáře vyznačíla bod, kde se nachází v současnosti a také aby vyznačila významné, zlomové, kladné i záporné osobní životní událostí v minulosti, současnosti i očekávané v budoucnosti. Poté je vyzvána, aby o nich podrobněji vyprávěla a ohodnotila svůj život v minulosti a současnosti i v jeho očekáváních. vloženo uživatelem» Test čáry života
test EQ >>  psychologická zkouška emočního kvocientu (stupně, úrovně emoční inteligence) vloženo uživatelem» test EQ
test inteligence >>  zkouška užívaná k poznávání a diagnostice celkové úrovně i struktury mentálních schopností, a to verbálních, nonverbálních i sociálních a emočních vloženo uživatelem» test inteligence
test IQ >>  psychologická zkouška kvocientu (stupně) inteligence vloženo uživatelem» test IQ
test kreativity >>  zkouška, která slouží k poznávání a psychologické diagnostice tvořivosti vloženo uživatelem» test kreativity
Test of Variables of Attention (zkratka TOVA) >>  psychologická diagnostická zkouška variant pozornosti vloženo uživatelem» Test of Variables of Attention (zkratka TOVA)
Test Purpose in Life (P-I-L) >>  psychologická diagnostická zkouška životního smyslu vytvořená J.C. Crumbaughem a L.T. Maholickem na základě koncepce V. Frankla vloženo uživatelem» Test Purpose in Life (P-I-L)
test retest reliabilita >>  zjišťování jak spolu koreluje tentýž test při opakovaném použití u těch samých zkoumaných osob. Reliabilita či spolehlivost testu nabývá hodnot od nuly do jedné. Měla by mít hodnotu alespoň 0,7. Retestování se doporučuje až po třech měsících po původním testování. vloženo uživatelem» test retest reliabilita
Test struktury intelektu R. Amthauera >>  psychologická diagnostická zkouška inteligence omnibusového typu (má devět subtestů) vloženo uživatelem» Test struktury intelektu R. Amthauerahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz