pojem dedikace až pojem defeminizace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
dedikace  >>   věnování, připsání; věnovací text  » dedikace
dedukce  >>   typ úsudku a metoda zkoumání, kdy se z přijatých výroků (premis) dospívá k novému tvrzení, závěru, důsledku; postup od obecného k jednotlivému 2 komentáře» dedukce
deduktivní  >>   založený na rozumovém, logickém vyvozování, na úvaze; postupující od obecného k zvláštnímu  » deduktivní
deetatizace, deetatisace  >>   odstátnění, privatizace  » deetatizace
deexcitace  >>   převedení vzbuzeného atomu do základního stavu  » deexcitace
defekace  >>   kálení, vyprazdňování střevního obsahu;při výrobě cukru čeření difuzní šťávy, odstraňování necukrů ze surové šťávy působením vápenného mléka  » defekace
defektní  >>   vadný, porušený, porouchaný; zdravotně postižený  » defektní
defektologie  >>   nauka o zdravotně postižených lidech, zejm. dětech  » defektologie
defektoskopie  >>   vyhledávání povrchových i vnitřních vad hutních výrobků bez porušení jejich celistvosti 2 komentáře» defektoskopie
defeminizace, defeminisace  >>   ztráta znaků charakteristických pro ženy;upřednostnění přijímání mužů s cílem snížit nadměrný počet žen, např. ve školství  » defeminizacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz