pojem demarkace až pojem demi- - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
demarkace  >>   vytyčení hranic, rozhraničení  » demarkace
demarše  >>   diplomatický zákrok, vystoupení, důrazné upozornění, protest  » demarše
dematerializace, dematerialisace  >>   odhmotnění, odtělesnění  » dematerializace
demence  >>   duševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni. Přerušení normálně započatého duševního vývoje v oblasti mentálních schopností a dovedností, zaostávání normálního vývoje a redukce již získaných mentálních schopností a dovedností.  » demence
dement  >>   člověk postižený demencí; blbec  » dement
dementi  >>   úřední popření nebo vyvrácení zprávy  » dementi
dementní  >>   nesmyslný, bezesmyslný, nerozumný; otupělý, zblblý; slabomyslný  » dementní
dementovat  >>   prohlásit za nepravdivé; popírat; vyvracet  » dementovat
demeritní  >>   d. dům, určený k internaci kněží, kteří se provinili proti církvením zákonům nebo zavdali podnět k veřejnému pohoršení (z franc. démérite)  » demeritní
demi-  >>   první část složených slov mající význam půl, poloviční, polo-  » demi-hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz