pojem depozitní až pojem deputace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
depozitní, depositní  >>   vložený, uložený,deponovaný (např. vklad), depotní; přijímající vklady nebo cenné papíry k úschově a správě (banka)  » depozitní
depravace  >>   zhoršení, úpadek, zkáza  » depravace
depreciace  >>   znehodnocení, snížení hodnoty  » depreciace
deprese  >>   sklíčenost, skleslost, ochablost, stav projevující se pocitem smutku, úzkosti, strachu, vážného stresu, méněcennosti, ztrátou jistoty, zájmů, zpomalením životního tempa;fáze hospodářského cyklu charakterizovaná významným snížením produkce, zaměstnanosti, zisků a příjmů;úhel mezi vodorovnou rovinou bodu měření (nebo pozorování) a tečnou odtud vedenou k zakřivenému povrchu Země;úhlová vzdálenost nebeského tělesa pod obzorem  » deprese
depresivní,  >>   tísnivý, skličující; snížený, pokleslý;týkající se deprese  » depresivní
deprimovaný  >>   sklíčený, stísněný, znechucený  » deprimovaný
deprivace  >>   ztráta, zbavení, nedostatek něčeho; strádání z nedostatku smyslových podnětů; dlouhodobé a významné strádání v oblasti základních lidských potřeb  » deprivace
deprivovaný  >>   postižený psychickým i tělesným nedostatkem, frustrovaný 1 komentář» deprivovaný
depurace  >>   vyčištění  » depurace
deputace  >>   poselstvo, delegace, skupina mluvčích  » deputacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz