pojem deteriorizace až pojem detrakce - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
deteriorizace, deteriorisace  >>   zhoršování; znehodnocování materiálu, degradace  » deteriorizace
determinace  >>   určení, určování, vymezení, vymezování, postup od obecného pojmu k pojmům méně obecným (op. generalizace);větně-významový vztah mezi určujícím a určovaným členem, jehož výsledek je větná dvojice a jenž se formálně vyjadřuje kongruencí, rekcí nebo adjunkcí, určování 2 komentáře» determinace
determinant  >>   pojem lineární algebry,číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici;souhrn činitelů určujících a spoluvytvářejících psychický vývoj jedince v době jeho dospívání 1 komentář» determinant
determinizmus, determinismus  >>   (filoz.) učení o příčinné určenosti všech jevů v přírodě i společnosti nebo o předurčenosti na základě božské vůle, predestinace;přesvědčení, že lidské jednání je předurčeno, determinováno (vnitřními nebo vnějšími) příčinami a danostmi 6 komentářů» determinizmus
determinovat  >>   určit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním; udávat směr výkonem rozhodování; být příčinou něčeho, způsobovat, zapříčiňovat, podmiňovat něco; (log.) vysvětlit nebo ohraničit uvedením rozdílů; (mat.) stanovit nebo vymezit pozici, tvar, uspořádání  » determinovat
deterze, deterse  >>   druh ledovcové eroze  » deterze
detezaurace, detesaurace, dethesaurace  >>   snižování zásoby hotovostních peněz držených obyvatelstvem  » detezaurace
detonace  >>   výbuch,exploze 1 komentář» detonace
detoxikace  >>   odstranění jedovatosti, jedovatých látek  » detoxikace
detrakce  >>   druh ledovcové eroze  » detrakcehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz