pojem detrinid až pojem deuterokanonický - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
detrinid  >>   mikročástice hnědého uhlí sloužící jako pojivo při briketování  » detrinid
detrit, detritus  >>   drť, suť vzniklá přirozeným rozpadem hornin; biol. rozpadající se odumřelá organická hmota v ekosystému  » detrit
detronizace, detronisace  >>   svržení z trůnu,sesazení panovníka 2 komentáře» detronizace
detto  >>   rovněž, právě tak, totéž, zkratka dto, dtto 1 komentář» detto
deus ex machina  >>   náhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje; neočekávané vyřešení problému, sporu autoritou; rozhodnutí shůry  » deus ex machina
deus sive natura  >>   bůh neboli příroda; panteistický názor o božské oduševnělosti celé přírody  » deus sive natura
deuteranopsie  >>   barvoslepost na zelenou barvu  » deuteranopsie
deuterium  >>   těžký vodík, izotop vodíku  » deuterium
deutero-  >>   první část složených slov mající význam druhotný; - obsahující deuterium  » deutero-
deuterokanonický  >>   obsažený v Bibli (Starém zákoně) navíc oproti palestinskému kánonu 1 komentář» deuterokanonickýhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz