pojem deuteron až pojem deviace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
deuteron  >>   jádro deuteria  » deuteron
devalorizace, devalorisace  >>   znehodnocení  » devalorizace
devalvace  >>   oficiální snížení zlatého obsahu nebo kurzu, měnové parity peněžní jednotky 2 komentáře» devalvace
devaporace  >>   odpařování  » devaporace
devastace  >>   ničení, zpustošení  » devastace
devastovaný  >>   zpustošený  » devastovaný
devastovat  >>   ničit, způsobit devastaci  » devastovat
developer  >>   návrhář, vývojový projektant (výhledové zástavby); osoba nebo společnost, která se zabývá stavbou a následným prodejem (resp. pronájmem) bytů a rodinných domů; vývojář v oblasti informačních technologií 10 komentářů» developer
deverbativum  >>   slovo odvozené od slovesa  » deverbativum
deviace  >>   odchylka, úchylka, vybočení; odklon od normy; rozdíl mezi jedním z údajů a průměrem daného souboru dat 3 komentáře» deviacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz