pojem diatermie až pojem didaktika - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
diatermie, diathermie  >>   léčebné prohřívání orgánu průchodem vysokofrekvenčního elektrického proudu  » diatermie
diatéza, diatesa  >>   vrozená dispozice, náchylnost, sklon k určitým chorobám, k patologickým reakcím, chorobným stavům a poruchám  » diatéza
diatonický  >>   určitým způsobem střídající pět celých tónů a dva půltóny (d. stupnice)  » diatonický
diazenitál  >>   astronomický přístroj k určení okamžitého průchodu hvězd vertikálem  » diazenitál
diazo-,  >>   sloučeniny se skupinou dvou dusíkových atomů  » diazo-
diazotypie  >>   způsob záznamu obrazu  » diazotypie
dicto anno [dyktó anó]  >>   řečeného roku  » dicto anno
dictum [dyktum]  >>   řečeno, vyřčeno; slovo, průpověď  » dictum
didaktický  >>   poučný, poučující, vyučovatelský  » didaktický
didaktika  >>   teorie vyučování a vzdělávání; výchovná tendence  » didaktikahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz