pojem disážio až pojem disent - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
disážio, disažio  >>   rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho nižší tržní cenou  » disážio
disciplína  >>   vědomé podřízení vlastní vůle vůli vyšší (předpisům, povinnostem apod.), kázeň;vědní nebo sportovní obor, odvětví  » disciplína
disciplinárka  >>   disciplinární řízení, disciplinární komise  » disciplinárka
disciplinární  >>   týkající se kázně, kázeňských přestupků 1 komentář» disciplinární
discjockey  >>   diskžokej  » discjockey
discman [dyskmen] discoman [dyskomen]  >>   kapesní přenosný přehrávač kompaktních desek  » discman
disco [dysko]  >>   diskotéka  » disco
discont  >>   diskont  » discont
diseminace  >>   rozsev, rozšíření chorobných ložisek procesů po těle nebo orgánu 7 komentářů» diseminace
disent  >>   seskupení, skupina stoupenců jiného smýšlení, odpůrců (převládajících názorů, stanoviska); odmítnutí podřídit se autoritě nebo doktríně (zvl. politické, náboženské ap.), veřejný nesouhlas s oficiálními názory, usnesením nebo míněním 2 komentáře» disenthledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz