pojem displej až pojem disputace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
displej, display [dysplej]  >>   zobrazovací jednotka 2 komentáře» displej
disponent  >>   obchodní zmocněnec, člověk oprávněný vést jednání a uzavírat smlouvy jménem firmy 1 komentář» disponent
disponibilita  >>   možnost něčím disponovat 6 komentářů» disponibilita
disponibilní  >>   upotřebitelný, schopný užití, k dispozici  » disponibilní
disponovat  >>   něčím volně nakládat, rozhodovat o užití; rozvrhovat, rozmísťovat  » disponovat
dispozice  >>   možnost volného použití;sklon, náchylnost, předpoklady, vlohy;uspořádání, rozdělení, rozvrh, plán;směrnice, pokyn 3 komentáře» dispozice
dispozior, dispositor  >>   astrol. vládce znamení zvěrokruhu.  » dispozior
dispozitivní  >>   d. norma, dovolující stranám volně upravovat podrobnosti právního poměru  » dispozitivní
disproporce  >>   nepoměr, nerovnoměrnost, neúměrnost, nevyrovnanost  » disproporce
disputace  >>   vědecká rozprava více účastníků k vytříbení názorů na odbornou otázku, učená hádka, debata;střední část řeči obsahující důvody pro řečníkovo tvrzení a důkazy, jimiž řečník vyvrací možné námitky  » disputacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz