pojem elegie až pojem elektroda - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
elegie  >>   žalozpěv, literární nebo hudební dílo tklivého rázu  » elegie
elekce  >>   výběr, volba  » elekce
elektret  >>   dielektrikum udržující elektrickou polarizaci i po odstranění vnějšího elektrického pole; analogie permanentního magnetu  » elektret
elektrifikace  >>   rozšiřování elektrické rozvodné sítě  » elektrifikace
elektrit  >>   tavený oxid hlinitý, umělý korund  » elektrit
elektro-  >>   první část složených slov mající význam elektřina, elektrický  » elektro-
elektroakustika  >>   obor techniky zabývající se elektrickým snímáním, reprodukcí, záznamem a zpracováním zvukových záznamů  » elektroakustika
elektroanestezie, elektroanestézie, elektroanestesie  >>   celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem  » elektroanestezie
elektrobus  >>   autobus poháněný elektrickým motorem  » elektrobus
elektroda  >>   tuhý, kapalný nebo plynný vodič, jímž proud přichází nebo odchází do jiného prostředí;svařovací drát  » elektrodahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz