pojem exteriér až pojem extirpace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
exteriér  >>   vnější část, zevnějšek volné prostranství  » exteriér
exteriorizace, exteriorisace  >>   projevení, ztělesnění, ztvárnění;převádění vnitřních činností, pocitů navenek;dětské uvědomování vlastního já 1 komentář» exteriorizace
exteritorialita  >>   vynětí z účinnosti práva, obv. imunita diplomatických zástupců a hlav států 2 komentáře» exteritorialita
exterminace  >>   vyhlazení, vyhubení, vymýcení, genocida  » exterminace
externalita  >>   nedůležitost, bezvýznamnost;vnější efekt, netržní vliv na trh nebo na ekonomické vztahy  » externalita
externalizmus, externalismus  >>   teorie, podle které vznik a vývoj vědeckého poznání ovlivňují pouze vnější podněty  » externalizmus
externí  >>   vnější, zevní, působící zvenku  » externí
externista  >>   pracovník ve volném smluvním vztahu  » externista
extinkce  >>   absorbance;celkový úbytek světla hvězd v důsledku absorpce a rozptylu záření v mezihvězdné hmotě;utlumení, ohraničení nákazy;stálý vývojový proces vedoucí k nahrazování opotřebované živé soustavy (organizmu) mladou soustavou 2 komentáře» extinkce
extirpace  >>   vytržení z kořene, vykořenění 4 komentáře» extirpacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz