pojem ekliptikální až pojem ekologizace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
ekliptikální  >>   vztahující se k ekliptice  » ekliptikální
ekloga  >>   liter. báseň s pastýřskou tematikou; hud. skladba pastorálního rázu  » ekloga
eklovat se  >>   ošklivit si, hnusit se  » eklovat se
eko-  >>   první část složených slov mající význam ekologie, ekologický  » eko-
ekofarma  >>   farma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty  » ekofarma
ekofond  >>   ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí  » ekofond
ekofyziologie, ekotysiologie  >>   obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy  » ekofyziologie
ekologický  >>   to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti; vztahující se k životnímu prostředí  » ekologický
ekologie  >>   věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím  » ekologie
ekologizace, ekologisace  >>   snižování negativních vlivů na životní prostředí; vnášení ekologického aspektu do materiální lidské činnosti a do myšlení a chování lidí  » ekologizacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz