pojem grácie až pojem graduál - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
grácie  >>   půvab, ladnost, vnadnost; půvabná dívka  » grácie
graciézní, graciesní, graciózní, graciosní  >>   půvabný, elegantní, ladný  » graciézní
gracilní  >>   štíhlý, útlý, slabý  » gracilní
grad  >>   jednotka rovinného úhlu (zn. g);zkratka pro gradient;stupeň jako dílek na stupnici měřícího přístroje  » grad
gradace  >>   stupňování, odstupňování, postupný přechod, zesilování  » gradace
gradient  >>   sklon, náklon, naklonění, růst či spád, vzestup či sestup, stoupání či svažování, resp. jejich míra; změna hodnoty fyzikální veličiny (např. teploty, tlaku) v závislosti na jiné proměnné (zejm. délce); (mat.) diferenciální operátor, jehož výsledkem je vektorové pole vyjadřující směr a velikost největší změny skalárního pole; (mat.) směrnice přímky neboli tangens úhlu, který svírá daná přímka (nerovnoběžná s osou y) s kladným směrem osy x pravoúhlých souřadnic; změna reakce v závislosti na vzdálenosti od podnětu%3 3 komentáře» gradient
gradovaný  >>   stupňovaný, zesilovaný  » gradovaný
gradovat  >>   stupňovat, zesilovat, nabírat na síle, na intenzitě  » gradovat
graduace  >>   opatřování měřicích přístrojů stupnicí, graduování  » graduace
graduál  >>   zpěvník mešních písní  » graduálhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz