pojem hypsometr až pojem hysteroskopie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
hypsometr  >>   přístroj k měření výškových rozdílů  » hypsometr
hypsometrie  >>   výškopis;měření výškových rozdílů  » hypsometrie
hysteralgie  >>   bolestivost dělohy  » hysteralgie
hysterektomie  >>   operativní odstranění dělohy  » hysterektomie
hystereze, hysterese  >>   závislost jistého fyzikálního stavu fyzikální soustavy na stavech předchozích; situace, v níž je rovnovážný stav systému závislý na cestě, po které se rovnováze přibližujeme; teorie stárnutí protoplazmy změnou jejího koloidního systému, zhušťovám plazmatu v stárnoucích buňkách 1 komentář» hystereze
hysterický  >>   nemocný, stižený hysterií, vzniklý z hysterie, souvisící s hysterií;připomínající hysterii, předrážděný, popudlivý  » hysterický
hysterie  >>   neuróza projevující se prudkými polovědomými citovými reakcemi, kolísavostí nálad, podrážděností  » hysterie
hysteron proteron,  >>   obrácení přirozeného pořadí dvou věcí, jevů, dějů, obrácená časová a příčinná následnost  » hysteron proteron
hysteroskop  >>   optický přístroj pro vyšetřování děložní dutiny a provádění léčebných úkonů  » hysteroskop
hysteroskopie  >>   vyšetřování dutiny děložní pomocí hysteroskopu  » hysteroskopiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz