pojem jourfixe až pojem jüenyuan - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
jourfixe [žúrfix]  >>   den pevně určený pro přijímání návštěv, jour  » jourfixe
joyrobic [džojrobik]  >>   cvičení pro radost, zábavu  » joyrobic
joystick [džojstyk]  >>   ovladač u počítače  » joystick
jubiloso [jubilózo]  >>   hud. jásavě  » jubiloso
judaizmus, judaismus  >>   monoteistické náboženství vytvořené během 1. tisíciletí př. n. l. palestinskými Židy, vycházející z Mojžíšova starozákonního učení, židovské náboženství, mosaizmus  » judaizmus
judicium  >>   soud, soudní výrok schopnost úsudku, úsudek  » judicium
judikát  >>   soudní rozhodnutí, rozsudek a usnesení, nález,judikace  » judikát
judikatura  >>   rozhodovací činnost soudů; souhrn judikátů  » judikatura
JUDr.  >>   juris utriusque doctor, doktor práv 1 komentář» JUDr.
jüenyuan [juan]  >>   měnová jednotka Číny, renmimbi yuan této události  » jüenyuanhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz