pojem koraze až pojem korepetitor - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
koraze, korase  >>   obrušování a rozrušování hornin pevnými částicemi, abraze  » koraze
kord  >>   dlouhá bodná zbraň, šermířská zbraň; roubkovaná tkanina, manšestr; tkanina na vyztužování koster pneumatik 1 komentář» kord
kordon, kordón  >>   zátaras, zábrana, ochranné pásmo; souvislá řada příslušníků nějakého sboru chránící přístup na určité místo; tvarovaný ovocný stromek; mírně vystupující římsa dělící průčelí ve vodorovném směru  » kordon
korekce  >>   oprava, náprava, úprava; číselné vyjádření odchylky hodnoty fyzikální veličiny udané např. přístrojem od skutečné; vyrovnání zrakové vady brýlemi; náprava  » korekce
korektiv  >>   opravný, nápravný prostředek  » korektiv
korektní  >>   dbající zásad nebo jsoucí v duchu zásad poctivého, slušného vztahu mezi lidmi, správný, přesný, poctivý, (společensky) bezvadný, uhlazený, slušný, zdvořilý (op. nekorektní)  » korektní
korektor  >>   zařízení samočinně upravující činnost stroje, údaje měřícího přístroje; pracovník provádějící korekturu textu  » korektor
korektura  >>   oprava, úprava, náprava; oprava chyb v textu; otisk sazby k provedení korektury  » korektura
korelát  >>   souvztažný pojem 1 komentář» korelát
korepetitor  >>   hudebník studující se zpěváky nebo tanečníky jejich role; domácí učitel  » korepetitorhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz