pojem koncinní až pojem kondice - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
koncinní  >>   urovnaný, uhlazený, vybroušený, harmonicky sladěný  » koncinní
koncipient  >>   nižší správní úředník; pomocník notáře nebo advokáta 2 komentáře» koncipient
koncipovat  >>   navrhovat pojetí, prvně zpracovávat, ideově plánovat; psát, napsat koncept  » koncipovat
koncizní, koncisní  >>   stručný, zhuštěný, úsečný  » koncizní
kondemnace  >>   odsouzení; odsuzující rozsudek; prohlášení lodi za neschopnou další plavby  » kondemnace
kondenzace, kondensace  >>   zhušťování; srážení, zkapalňování par; typ chemické reakce  » kondenzace
kondenzát, kondensát  >>   produkt vzniklý kondenzací  » kondenzát
kondenzátor  >>   (eltech.) zařízení k hromadění elektr. náboje tvořené soustavou elektrod navzájem izolovaných dielektrikem;(tech.) zařízení na srážení par ochlazováním, srážeč, srážník  » kondenzátor
kondenzovat, kondensovat  >>   zhušťovat; zkapalňovat  » kondenzovat
kondice [kondyce]  >>   podmínka; rozpoložení, tělesný nebo duševní stav; doučování  » kondicehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz