pojem likér až pojem likvidní - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
likér  >>   sladký sirupovitý alkoholický nápoj  » likér
likr  >>   nasycený roztok cukru, probělka;emulze tuku ve vodě k mazání usní  » likr
likus  >>   izolační desky s jádrem z kukuřičných oklasků a poddýžkových krajních desek  » likus
likvefakce  >>   přeměna plynné látky v kapalný stav  » likvefakce
likvida  >>   souhláska plynná, sonorní, sonantní 2 komentáře» likvida
likvidace  >>   odstranění, vyřízení, zrušení, skončení, usmrcení  » likvidace
likvidátor  >>   kdo provádí likvidaci; úředník pověřený soudem k likvidaci společnosti  » likvidátor
likvidatura  >>   oddělení, kde se provádí likvidace (účetních dokladů, škod)  » likvidatura
likvidita  >>   rychlost možného převedení libovolného aktiva (zdroje) na peníze. Likvidita určitého aktiva je tím větší, čím kratší je doba jeho přeměny na peněžní formu a čím menší je při této změně ztráta společnosti. 1 komentář» likvidita
likvidní  >>   schopný plnit platební závazky, solventní;(o majetku) snadno zpeněžitelný  » likvidníhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz