pojem line až pojem lingvála - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
line [lajn], linea  >>   čára, lajna, linie  » line
lineace  >>   lineární uspořádání, lineární strukturní prvky  » lineace
lineál  >>   pravítko  » lineál
lineální  >>   přímý, rovný, v přímé linii  » lineální
lineament  >>   rysy obličeje; čáry na rukou; charakteristický rys; geol. lineární zlom  » lineament
linearita  >>   přímočarost, přímková závislost  » linearita
lineární  >>   přímočarý; týkající se, mající tvar přímky; závislost vyjádřitelná přímkou;štíhlý, leptosomní, astenický, dolichomorfní (typ člověka)  » lineární
lingam  >>   v hinduizmu falický symbol plodivé síly boha Šivy  » lingam
lingua franca [lingva franka]  >>   smíšená řeč větší vícejazyčné komunity, zejm. směs arabštiny, řečtiny, italštiny, francouzštiny a španělštiny užívaná do 19. století v přístavech Středozemního moře  » lingua franca
lingvála  >>   souhláska tvořená jazykem proti patru  » lingválahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz