pojem metablastém až pojem metagalaxie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
metablastém  >>   výrůstek rostlinného povrchového pletiva  » metablastém
metabolický  >>   související s látkovou přeměnou  » metabolický
metabolit  >>   organická látka, která se účastní metabolizmu, produkt metabolizmu  » metabolit
metabolizmus, metabolismus  >>   látková přeměna, soubor enzymových reakcí, při nichž dochází k přeměně látek a energií v živém organizmu  » metabolizmus
metafáze  >>   druhé stadium dělení buněčného jádra  » metafáze
metafora  >>   přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření 26 komentářů» metafora
metafráze  >>   vyjádření obsahu literárního textu opisem  » metafráze
metafyzický, metafysický  >>   vztahující se k metafyzice, výchozím podstatám, lpějící na nich  » metafyzický
metafyzika  >>   původní název Aristotelova spisu následujícího po Fyzice, v nichž pojednává o jsoucnu jako jsoucnu, o jeho prvních principech a nejvyšších příčinách; nauka o bytí, ontologie 13 komentářů» metafyzika
metagalaxie  >>   souhrn galaxií  » metagalaxiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz