pojem nomologie až pojem nonet - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
nomologie  >>   nauka o právu a/nebo zákonech; studium obecných přírodních zákonů; věda o zákonitostech myšlení (racionální psychologie)  » nomologie
nomotetický  >>   odhalující zákony vývoje  » nomotetický
non plus ultra  >>   nepřekonatelný, nepředstižitelný, nic (lepšího) nad to 4 komentáře» non plus ultra
non sequitur [nón sekvitur]  >>   nevyplývá; chyba v uvažování 4 komentáře» non sequitur
non troppo  >>   hud. ne příliš  » non troppo
non-  >>   první část složených slov mající význam ne, ne-  » non-
non-fiction [nonfikšn]  >>   literární žánr na rozhraní románu a reportáže  » non-fiction
nóna  >>   devátý stupeň diatonické stupnice; interval tvořený rozdílem devíti stupňů diatonické stupnice  » nóna
nona-  >>   první část složených slov mající význam devět, devítinásobný  » nona-
nonet  >>   hud. komorní skladba pro devět nástrojů nebo hlasů  » nonethledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz