pojem asekurace až pojem asignace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
asekurace  >>   pojištění, zabezpečení, záruka  » asekurace
asepse  >>   soubor opatření zabraňujících vniknutí choroboplodných mikroorganizmů do organizmu, vytvářejících prostředí bez mikroorganizmů  » asepse
aseptický  >>   zbavený choroboplodných zárodků  » aseptický
aserce  >>   tvrzení, prosazování; uznání pravdivosti výroku  » aserce
asertivní  >>   sebeprosazující, sebevědomý, přímý a otevřený při prosazování svých práv nebo vyjadřování svých názorů, ale neuchylující se k agresi ani k trpné odevzdanosti 36 komentářů» asertivní
asertorický  >>   tvrdící, prosazující, uplatňující  » asertorický
asesor  >>   daňový odhadce; přísedící u soudu nebo úřadu  » asesor
asfalt  >>   druh přívodní nebo syntetické živice hnědočerné až černé barvy  » asfalt
asiento  >>   smlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva  » asiento
asignace  >>   převod, postoupení; písemný příkaz k zaplacení pohledávky jiné osobě; hist. - (v carském Rusku do poloviny 19. stol.) bankovka nahrazující těžké měděné mince, zpočátku směnitelná za stříbro  » asignacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz