pojem asiento až pojem askeze - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
asiento  >>   smlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva  » asiento
asignace  >>   převod, postoupení; písemný příkaz k zaplacení pohledávky jiné osobě; hist. - (v carském Rusku do poloviny 19. stol.) bankovka nahrazující těžké měděné mince, zpočátku směnitelná za stříbro  » asignace
asimilace  >>   přizpůsobení, splynutí; biologická přeměna látek v organizmu (op. disimilace), přeměna živin v živou tkáň, anabolismus; proces výživy rostlin včetně fotosyntézy a příjmu živin; připodobnění hlásek v řeči, a to znělostí, místem, způsobem artikulace, mezi slovy a uvnitř slov, spodoba; proces, kdy minoritní skupina postupně přejímá zvyky a postoje majoritní společnosti; (psych.) jedna z forem adaptace, proces začleňování nových poznatků a zkušeností do souboru poznatků a zkušeností (kognitivních schémat) již osvojených (pojem J. Piageta) 3 komentáře» asimilace
asistence  >>   účast, pomoc, podpora, přispění  » asistence
asistent  >>   pomocník, odborný pracovník 1 komentář» asistent
asketa  >>   kdo vede asketický způsob života  » asketa
asketický  >>   odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný 4 komentáře» asketický
asketik  >>   zastánce, stoupenec asketizmu  » asketik
asketizmus, asketismus  >>   odříkání, zdrženlivost, askeze  » asketizmus
askeze  >>   cvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus  » askezehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz