pojem asimilace až pojem asociace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
asimilace  >>   přizpůsobení, splynutí; biologická přeměna látek v organizmu (op. disimilace), přeměna živin v živou tkáň, anabolismus; proces výživy rostlin včetně fotosyntézy a příjmu živin; připodobnění hlásek v řeči, a to znělostí, místem, způsobem artikulace, mezi slovy a uvnitř slov, spodoba; proces, kdy minoritní skupina postupně přejímá zvyky a postoje majoritní společnosti; (psych.) jedna z forem adaptace, proces začleňování nových poznatků a zkušeností do souboru poznatků a zkušeností (kognitivních schémat) již osvojených (pojem J. Piageta) 3 komentáře» asimilace
asistence  >>   účast, pomoc, podpora, přispění  » asistence
asistent  >>   pomocník, odborný pracovník 1 komentář» asistent
asketa  >>   kdo vede asketický způsob života  » asketa
asketický  >>   odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný 4 komentáře» asketický
asketik  >>   zastánce, stoupenec asketizmu  » asketik
asketizmus, asketismus  >>   odříkání, zdrženlivost, askeze  » asketizmus
askeze  >>   cvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus  » askeze
askripce  >>   dosažení vyššího společenského postavení administrativním připsáním či přidělením na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám (díky rodovému původu)  » askripce
asociace  >>   sdružování, sdružení, volné spojení, společenství; mentální spojení či vztah mezi myšlenkami, pocity, pojmy, vzpomínkami, vjemy apod.; pamětní či fantazijní pocit, myšlenka, představa apod., která se pojí s určitou osobou, objektem či ideou;představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ; (chem.) kterýkoli z procesů slučování (jako např. hydratizace, solvatace nebo utváření komplexních sloučenin), který závisí na relativně slabých chemických vazbách; (ekol.) větší počet organismů v určité zemi  » asociacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz