pojem askripce až pojem asonenace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
askripce  >>   dosažení vyššího společenského postavení administrativním připsáním či přidělením na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám (díky rodovému původu)  » askripce
asociace  >>   sdružování, sdružení, volné spojení, společenství; mentální spojení či vztah mezi myšlenkami, pocity, pojmy, vzpomínkami, vjemy apod.; pamětní či fantazijní pocit, myšlenka, představa apod., která se pojí s určitou osobou, objektem či ideou;představa na základě předchozí zkušenosti, sdružování představ; (chem.) kterýkoli z procesů slučování (jako např. hydratizace, solvatace nebo utváření komplexních sloučenin), který závisí na relativně slabých chemických vazbách; (ekol.) větší počet organismů v určité zemi  » asociace
asociační  >>   sdružující, přičleňující; sdružovací, spojovací  » asociační
asociál  >>   jedinec, jehož chování se vymyká společenským zásadám; bez sociálního cítění, bezohledný  » asociál
asociálnost  >>   snížené společenské cítění jedince  » asociálnost
asociativní  >>   přidružovací, slučovací  » asociativní
asociativnost  >>   schopnost nebo možnost seskupování; jedna z vlastností algebraických operací  » asociativnost
asomatický  >>   nehmotný, netělesný  » asomatický
asomnie  >>   chorobná nespavost  » asomnie
asonenace  >>   souznění; zvuková shoda v koncových slabikách veršů  » asonenacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz