pojem aut až pojem autoakuzace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
aut, out [aut]  >>   zahrání míče mimo vymezený hrací prostor  » aut
autarkie  >>   soběstačnost, vnitřní autonomie (míra nezávislosti na mínění ostatních ostatních);systém hospodářské politiky, jehož cílem je vytvoření relativně uzavřeného a ekonomicky nezávislého celku 1 komentář» autarkie
autenticita  >>   pravost, ryzost, původnost, hodnověrnost, ryzost, autentičnost  » autenticita
autentický  >>   původní, pravý, nefalešný, opravdový, skutečný; jsoucí nesporného původu či autorství; shodující se se skutečností, a tudíž hodný důvěry, důvěryhodný, spolehlivý; shodující se s předlohou a reprodukující její podstatné znaky, vytvořený nebo učiněný stejným způsobem jako originál; provedený takovým způsobem, který zaručuje právní závaznost; věrný svému vlastnímu smýšlení, hodnotám, charakteru, prožívání apod.  » autentický
autentičnost  >>   pravost, původnost, hodnověrnost, autenticita 1 komentář» autentičnost
autentika  >>   církevní listina ověřující, prokazující pravost svatých ostatků  » autentika
autizmus, autismus  >>   uzavření se do vnitřního psychického světa, s poruchou kontaktu s realitou 3 komentáře» autizmus
auto-  >>   první část složených slov mající význam sám, vlastní, původní, automatický  » auto-
autoagrese  >>   jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe, též autoagresivita  » autoagrese
autoakuzace  >>   sebeobviňování jako příznak neurózy  » autoakuzacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz