pojem afinita až pojem afrikanizace - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
afinita  >>   příbuznost, vzájemný vztah, blízkost, podobnost;schopnost chemických látek slučovat se s jinou látkou nebo částicí; manželský svazek; přirozená přitažlivost, zalíbení, spřízněnost, sounáležitost, soulad 5 komentářů» afinita
afirmace  >>   přisvědčení, přitakání, ujištění, potvrzení, že je něco pravda  » afirmace
afiš  >>   reklamní nápis, plakát  » afiš
afix  >>   gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona  » afix
aflatoxin  >>   toxická látka produkovaná některými mikroorganizmy, zejm. v krmivech a potravinách  » aflatoxin
afonie  >>   ztráta hlasu, bezhlasí  » afonie
aforizmus, aforismus  >>   stručný vtipný výrok, průpověď, též jako krátká literární forma reflexivního a satirického rázu, užívající protikladu (antiteze), ironie 2 komentáře» aforizmus
afrázie, afrasie  >>   neschopnost přirozeného mluvního projevu  » afrázie
afrikanistika  >>   obor zabývající se jazyky,historií a kulturami afrických národů  » afrikanistika
afrikanizace, afrikanisace  >>   šíření africké kultury; opětné nabytí africké specifičnosti  » afrikanizacehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz