pojem agregát až pojem agronomie - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
agregát  >>   spojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)  » agregát
agrément [agreman], agreement [egríment]  >>   dohoda, smlouva; schválení,souhlas; schválení navrhovaného diplomatického zástupce přijímacím státem 1 komentář» agrément
agrese  >>   napadení, ozbrojený vpád; verbální či tělesné chování, jehož cílem je způsobit újmu, ublížit druhému 1 komentář» agrese
agresivita  >>   útočnost, tendence napadat jiné, dominovat jim  » agresivita
agresivní  >>   útočný, dobyvačný, výbojný 1 komentář» agresivní
agresor  >>   útočník  » agresor
agri-, agro-  >>   první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda  » agri-
agroekologie  >>   nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím  » agroekologie
agrologie  >>   nauka o polním hospodářství  » agrologie
agronomie  >>   nauka zabývající se zemědělskou výrobou  » agronomiehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz